Znie to až neuveriteľne, ale veci alebo objekty, s ktorými sa denne stretávame, napríklad ulice, budovy, mosty, autá či vlaky, boli vo svojich počiatkoch považované za veľmi "disruptívne" vynálezy a len málokto veril, že ich bude možné realizovať v praxi . Faktom však tiež je, že sa celé odvetvia mohli rozvíjať a zároveň utvárať svet taký, ako ho dnes poznáme, len vďaka vizionárom z odboru poisťovníctva, ktorí mali dosť odvahy, aby dané počiny poistili.

Od najskorších foriem zabezpečenia v predindustriálnej spoločnostiach až po organizácie ako AXA Strategic Ventures a ich úsilie o ďalší vývoj v tejto oblasti malo poistenie vždy zásadný význam pre našu budúcnosť.

1. Mrakodrapy

V roku 1880 navrhol architekt Leroy Buffington 28poschodový "oblakodrap" (čo je len o trochu menej elegantný názov ako inak v tej dobe používané označenie "stratosférodrap") - inovatívna stavba, ktorá sa opierala o masívnu kovovú kostru. Architektonické periodiká sa však o jeho nápade posmešne vyjadrovali ako o "nepraktickej" a "smiešnej".

O tri roky neskôr William Le Baron Jenney predložil plány na stavbu, ktorá vychádzala z rovnakej koncepcie, v rámci súťaže organizované spoločnosťou Home Insurance Company na návrh jej novej centrály v Chicagu. Namiesto výsmechu sa však autor dočkal potrebných financií na výstavbu.

Veľký požiar, ktorý v Chicagu vypukol v roku 1871, úplne spustošil celé mesto. Väčšina pôvodne drevených budov bola prestavaná s využitím ohňovzdorných materiálov ako kameň, tehla či železo. A mnohí stavitelia sa predbiehali, koho budova sa skutočne "dotkne nebies".

 

Vyššie stavby logicky potrebovali pevnejšie steny. V danej dobe však bolo možné postaviť pevnejšie steny jedine tak, že ich staviteľ zosilnil a že zvýšil ich hmotnosť, v dôsledku čoho boli stavby nevzdušné, temné a ponuré. William Jenney však predstavil premyslený kovový skelet, ktorý dokázal udržať vysokú budovu aj bez hrubých stien a navyše ponúkal priestor pre veľké okná.

Desaťposchodová budova Home Insurance Building, ktorá bola postavená v roku 1885, sa opierala o konštrukciu zvislých oceľových stĺpov a vodorovných nosníkov a nielenže vážila tretinu toho čo obdobná kamenná stavba, ale disponovala tiež dostatkom priestoru pre naozaj rozmerné okná. Návrat späť už nebol možný. Zrodilo sa nové, inovatívne architektonické hnutie Chicagská škola, ktoré prišlo s novou koncepciou mrakodrapu a navždy zmenilo spôsob výstavby miest - expanzia smerovala nahor, nie do strán. To všetko by nebolo možné bez poisťovníctva - vôbec prvý mrakodrap totiž poisťovňa nielen kryla proti riziku, ale tiež ho sama nechala postaviť.

2. Rakety

raketopl

3. Letecká doprava

Viete, že keď legendárni bratia Wrightovci v roku 1903 pripravovali let prvého lietadla ťažšieho ako vzduch, poistili sa proti riziku? A to nie je všetko. Prvé oficiálna letecká poistná zmluva súkromnej spoločnosti bola uzavretá už v roku 1911. Z rôznych druhov poistenia ponúkaných v prvej tretine 20. storočia bolo podľa všetkého najinovatívnejšie a najdramatickejšie práve letecké krytie. Tieto priekopnícke roky letectve neboli riskantné len pre neskôr ospevovaných hrdinov, ale aj pre "prieskumníkov" v bielych golieroch v zákulisí, lebo práve tí uzatvárali úplne nové poistné zmluvy na doteraz nepreskúmané riziká.

Čoskoro potom, čo začali vznikať ďalšie "lietajúce stroje", svet zažil "Atlantickú horúčku" (preteky o prvenstvo v prelete oceánu) a objavili sa prvé obchodné poštové lety. Neotáľali však ani poisťovatelia - riziká bolo nutné zdieľať, a preto sa spojili a založili fondy pre letecké poistenie, zamerané na túto úplne novú oblasť podnikania. Tieto priekopnícke snahy viedli k obrovskému boomu leteckého priemyslu, medzi ktorého výsledky patrí nielen vývoj a zavedenie tryskového motora či vznik svetovo presláveného Boeingu 747, symbolu masovej leteckej dopravy, ale aj značné rozšírenie služieb v oblasti leteckého poistenia.

Dnes predstavujú poisťovne nenahraditeľných partnerov leteckých spoločností, čo platí aj pre leteckú dopravu budúcnosti.

Nedávno bola napríklad uzatvorená poistka pre projekt Solar Impulse, vôbec prvý pokus o let okolo sveta v lietadle poháňanom slnečnou energiou. Výsledkom je tak nielen ukážka možností ekologickejšej dopravy, ale aj úplne nová úroveň poistenia v oblasti letectva. Nové teritórium pre prieskum na hranici niekoľkých rôznych odborov - letectva, cestovného ruchu a (ako inak) poistenia - naviac predstavuje vesmírnu turistiku. Zostáva už len vytvoriť inovatívne poistky, ktoré by zaručili bezpečnejšie cestovanie v atmosfére i mimo nej.

lie

4. Všetko ostatné

Poistenie sa tak v dejinách rozvíjalo ruka v ruke s úsilím inovátorov, prieskumníkov a vynálezcov. Títo muži i ženy, ktorí boli krok pred ostatnými a ktorí sa nebáli väčších výšok, diaľok ani rýchlostí, totiž potrebovali základňu, odkiaľ by mohli realizovať svoje objavy. A touto základňou bola často určitá forma poistenia. Napríklad poistenie v podobe kolektívnych sýpok bolo životne dôležité pre počiatočné poľnohospodárske počiny, pretože poľnohospodári sa týmito spoločnými zdrojmi istili proti hladu. Poisťovníctvo tiež pomáhalo zámorským expedíciám, ktorých cieľom bolo hľadať nové územia, a výsledkom "veku objavov", tzn. obdobie od 15. do 18. storočia, je vznik dlhotrvajúcich ríši aj dnešnej podoby európskej kultúry. Poisťovníctvo ďalej podporovalo rozvoj hromadnej dopravy v 19. a 20. storočí, pretože chránilo nielen tých, čo nové stroje vynachádzali a ktorí realizovali ich masový predaj, ale aj cestujúcich, ktorí ich denne využívali, a to po celom svete.

Poistenie je ako koncept rovnako staré ako ľudská spoločnosť a neustále nám umožňuje objavovať nové možnosti pestovania potravín, obchodovania s tovarom, budovania domov a stavieb či liečby chorôb. Práve poistenie totiž umožnilo rozvoj prakticky vo všetkých oblastiach. Poistenie totiž transformuje nebezpečenstvá, ktorým sa musíme vyhnúť, na vyčísliteľné riziká, ktoré sme ochotní prijať, čím ľudí i firmy motivuje k tomu, aby vytvárali a využívali príležitosti, napriek akejkoľvek neistote. Poistenie pomáha meniť myšlienky na projekty, ktoré zlepšujú náš život a ktoré často menia svet k lepšiemu. Záväzkom spoločnosti AXA Strategic Ventures (ASV) je práve tento duch inovácie. Zameraním na alternatívne obchodné modely, rozsiahle objemy dát (tzv. Big data), klimatické zmeny, finančnú inklúziu a zdravotníctvo totiž ASV pomáha firmám inovovať viac a rýchlejšie ako kedykoľvek v minulosti.

Jedným z najnovších partnerstiev a štvrtý investičný projekt spoločnosti ASV viedol k vzniku algoritmu FLYR, za ktorého vývojom stojí jeden zo sanfranciských startupov a ktorého cieľom je revolúcia na trhoch cestovného ruchu a cestovného poistenia. Vďaka inovatívnym predpovediam cien leteniek až 120 dní dopredu sa tak všetci môžeme odvážiť vzlietnuť do väčších "výšin".

Článok bol preložený z originálu How insurance built the world you know

cestovanie
Bannery

Datum aktualizace: 20.09.2019