COVID-19
Otázky a odpovede pre našich klientov

  • VIDEO – odpovede k najdôležitejším otázkam priamo od našich predstaviteľov
  • Informácie týkajúce sa diagnózy COVID-19 súvisiace s vašim poistením
  • Informácie týkajúce nahlásenia poistnej udalosti

Prečo AXA?

  • Pobočky po celom Slovensku
  • Finančný plán na mieru
  • Jednoducho z domova

Životné a úrazové poistenie /Covid-19/Covid-19/obsah/Zivotne-a-urazove-poistenie XX | COVID-19

Prinášame vám odpovede od expertov z AXA na najčastejšie otázky našich klientov, ktoré súvisia s témou nového korona vírusu. Prezrite si naše videá, ktoré vám poskytnú dôležité informácie.

Aké sú základné príznaky a ako sa chrániť pred ochorením COVID-19?
Naša klientka Jana má obavy z ochorenia COVID-19. Kryje životné poistenie AXA túto diagnózu?

Janine obavy o nakazení sa koronavírusom chápeme. Toto je teraz, pravdupovediac, asi tá najčastejšia otázka, na ktorú sa naši klienti pýtajú. Zatiaľ čo niektoré poisťovne majú pandémiu vo výlukách, životné poistenie AXA kryje ochorenie COVID-19 v plnom rozsahu, ktorý máte dohodnutý v poistnej zmluve, a to v prípade hospitalizácie, pracovnej neschopnosti či úmrtia.


Náš klient Dávid sa pýta na karanténu. Vzťahuje sa na ňu naše životné poistenie?

Je potrebné rozlišovať medzi karanténou bez preukázanej diagnózy, ktorá nie je predmetom poistenia, a karanténou z dôvodu choroby. Na tú sa, samozrejme, naše životné poistenie vzťahuje a kryje ochorenie COVID-19 v plnom rozsahu, ktorý máte dohodnutý vo svojej poistnej zmluve, a to v prípade hospitalizácie, pracovnej neschopnosti či úmrtia.


Jirka zaujíma, ako by mal postupovať pri hlásení poistnej udalosti, ak sa u neho preukázalo ochorenie COVID-19?

Mrzí nás, že sa Jirka ocitol v zdravotných ťažkostiach a veríme, že bude čo najskôr opäť zdravý. Keďže mu potvrdili diagnózu ochorenia COVID-19, AXA mu poskytne zrýchlené poistné plnenie. Poistnú udalosť - pracovnú neschopnosť/hospitalizáciu – v jeho prípade posúdime na základe potvrdenia o pracovnej neschopnosti, na ktorom bude lekárom potvrdená daná diagnóza. Lekársku správu môže Jirka v tomto prípade doložiť až spätne, napríklad cez našu aplikáciu E-podateľňa. V prípade, že chce Jirka vybaviť poistnú udalosť čo najrýchlejšie, mal by ju nahlásiť ONLINE.

 


Môže Martin, ktorému diagnostikovali ochorenie COVID-19, požiadať aj o vyplatenie zálohy na poistné plnenie?

Áno, môže. Zálohu na poistné plnenie vybavíme na základe vlastnoručne napísanej a podpísanej žiadosti o zálohu na poistné plnenie, potvrdenia o pracovnej neschopnosti s diagnózou COVID-19 a potvrdenia o priebežnom trvaní pracovnej neschopnosti. Pri žiadosti o zálohu na poistné plnenie nebude AXA od pána Martina požadovať lekársku správu. Tú môže doložiť až spätne, napríklad cez našu aplikáciu E-podateľňa, cez ktorú môže zaslať aj Žiadosť o zálohu na poistné plnenie.

Naša klientka Klára sa ocitla v preventívnej karanténne. Zaujíma ju, či v takomto prípade môže využívať asistenčné služby na nákup základných potravín?

Asistenčné služby je možné využiť iba v prípade choroby či úrazu. Preventívna karanténa bez potvrdenej diagnózy však nie je predmetom poistenia, preto Klára asistenčné služby na nákup základných potravín využiť nemôže.

Jakub prišiel o prácu. Zaujíma ho preto, či môže požiadať o prerušenie platieb v prípade životného poistenia?

Neľahká situácia Jakuba nás, samozrejme, mrzí. V prípade životného poistenia však platby poistného prerušiť nemôže. Jakub nám môže zaslať individuálnu žiadosť, na základe ktorej mu môžeme znížiť výšku poistného tým, že upravíme rozsah poistnej ochrany alebo znížime investičnú zložku jeho životného poistenia. Každú takúto žiadosť posudzujeme individuálne, podľa typu poistenia, s možnosťou zníženia minimálneho poistného pod stanovené limity. Ak by Jakub prerušil platby poistného, mohol by spôsobiť zánik svojej poistnej ochrany a tým aj zánik svojej poistnej zmluvy.

Napriek náročnej situácii by mal mať Jakub na pamäti, že v tejto dobe je nevyhnutné mať dohodnuté vhodné poistenie, ktoré by ho chránilo pred omnoho ťažšie zvládnuteľnými finančnými dôsledkami v prípade škôd na zdraví, majetku alebo zodpovednosti.

Má Jakub v takejto situácií možnosť požiadať aspoň o odklad platieb poistného? Aký postup ho čaká v prípade jeho neuhradenia?

Ak Jakub očakáva omeškanie platieb svojho poistného, môže nás požiadať o oddialenie upomienkového procesu až o 3 mesiace. Urobiť tak môže na základe individuálnej žiadosti. V prípade, že tak neurobí, bude nasledovať štandardný upomienkový proces.

Podpísanú žiadosť nám môže Jakub zaslať cez aplikáciu E-podateľňa zo svojej emailovej adresy, ktorá je evidovaná aj v žiadosti o poistenie a určená je na komunikáciu s AXA.

Nášmu klientovi Dominikovi zamestnávateľ pozastavil príspevky na životné poistenie. Ako by mal v takomto prípade postupovať?

Je potrebné, aby nám Dominik zaslal individuálnu žiadosť, na základe ktorej je možné príspevky zamestnávateľa z poistnej zmluvy odobrať.

Evu vystrašila situácia s koronavírusom a chcela by byť do budúcnosti poistená v AXA poisťovni. Aká je v prípade vstupu do poistenia dĺžka čakacej doby?

Rozhodnutie Evy je naozaj zodpovedné. V prípade, že sa teraz rozhodne uzatvoriť si poistnú zmluvu, čaká ju štandardná 3 mesačná čakacia doba v prípade pracovnej neschopnosti či hospitalizácie. Jej dĺžku nie je možné skrátiť.

Michal potrebuje spolu s hlásením poistnej udalosti zaslať aj zdravotnú dokumentáciu. Lekár však prijíma iba urgentných pacientov. Ako má postupovať?

Treba pamätať na fakt, že v aktuálnej situácii dochádza aj k poistným udalostiam, ktoré nesúvisia s ochorením COVID-19, preto Michala úplne chápeme. Ak potrebuje k hláseniu poistnej udalosti doložiť lekárske správy zo zdravotnej dokumentácie, môže telefonicky alebo e-mailom požiadať svojho lekára o zaslanie naskenovaných dokumentov, ktoré AXA pre posúdenie nároku na poistné plnenie plne akceptuje. V prípade, že sa Michalovi nepodarí získať požadovanú dokumentáciu ani týmto spôsobom, môže nás kontaktovať a spoločne určite nájdeme riešenie, ktoré bude vzájomne vyhovujúce.

Jozefovi sme poistné plnenie/odkupné zaslali poštou, on ho však chce poslať na bankový účet. Ako by mal postupovať?

Je potrebné, aby nám Jozef zaslal novú žiadosť a počkal, kým pošta vráti poistné plnenie/odkupné poisťovni. Následne mu poistné plnenie/odkupné zašleme na bankový účet, ktorý nám uvedie v žiadosti.

Náš klient Marek potrebuje overiť podpis na zmluve svojho životného poistenia. Ako by mal postupovať?

Ak bola poistná zmluva Mareka uzatvorená spôsobom Súhlasu s elektronickou komunikáciou, umožňujeme tento Súhlas podpísať elektronickým certifikátom. V takomto prípade Marek nemusí nič tlačiť ani skenovať, všetko prebieha automaticky online. V prípade, ak nie je možné súhlas s elektronickou komunikáciou podpísať elektronickým certifikátom, môže ho Marek zaslať do AXA podpísaný ako sken cez aplikáciu E-podateľňa.

Vitajte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie