Vitajte v UNIQA

Vážení klienti,
od 15. 1. 2021 sa budeme o vás a vaše zmluvy starobného a doplnkového dôchodkového sporenia ako aj o zmluvy o investíciách v podielových fondoch a investičných programoch starať pod značkou UNIQA.

Chceme vás ubezpečiť, že začlenenie spoločností AXA do skupiny UNIQA neznamená pre vás žiadnu zmenu a z vašej strany nie je potrebné podnikať žiadne kroky.

Spoločnosti poskytujúce životné a neživotné poistenie - AXA pojišťovna a.s, pobočka poisťovne z iného členského štátu a AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu - budú aj naďalej vystupovať pod svojím obchodným menom až do zlúčenia s UNIQA pojišťovnou, a.s., ktoré nastane v priebehu roku 2021 a budeme vás o ňom riadne a včas informovať.

Všetky dôležité informácie o zmene identifikačných a kontaktných údajov nájdete v dokumentoch:

Finančná skupina AXA Česká republika a Slovensko sa stala súčasťou skupiny UNIQA Insurance Group

Dlhoročné skúsenosti oboch spoločností s pôsobením na našom trhu sú zárukou, že vám pod značkou UNIQA budeme aj naďalej poskytovať produkty a služby na najvyššej úrovni.

Komplexné finančné zabezpečenie
Komplexné finančné zabezpečenie

Silná a stabilná značka
Silná a stabilná značka

Rozsiahla sieť pobočiek
Rozsiahla sieť pobočiek

Profesionálne poradenstvo
Profesionálne poradenstvo

nahrávám ...
Kontaktujte nás
V prípade ďalších otázok týkajúcich sa začlenenia spoločností AXA do skupiny UNIQA sa na nás s dôverou obráťte prostredníctvom telefónnych čísiel: +421 2 2929 2929 alebo e-mailom na info@axa.sk

Datum aktualizace: 21.07.2021