Osobný účet

  • Sledujte stav svojich zmlúv 24 hodín denne,
    7 dní v týždni
  • Elektronická komunikácia
  • Aktualizácia vašich osobných údajov
Prihlásiť sa

Žiadosť o vydanie PIN / Zabudnuté heslo

Poistenie
auta

Zistite stav vašej poistnej udalosti

moja_axa_auto.png

Prihlásiť sa

Poistenie
domova

Zistite stav vašej poistnej udalosti

moja_axa_domov.png

Prihlásiť sa

Finančný sprostredkovateľ

Vstup pre finančných sprostredkovateľov

moja_axa_sprostredkovatel.png

Prihlásiť sa

Správa príspevkov

Nahrajte elektronické výkazy cez portál do nášho systému

moja_axa_prispevok.png

Nahrať