AXA linka

02 2929 2929 zo zahraničia +421 2 2929 2929 info@axa.sk Pondelok - Piatok 08:00 - 18:00

E-podateľňa
24 hodín /7 dní v týždni


mapa-(1).png
 

Komunikujme spolu moderne, komunikujme spolu elektronicky

Potrebujete k nám zaslať žiadosť, foto dokumentáciu, výpoveď zmluvy? Na poštu už chodiť nemusíte, ušetrite čas i peniaze. Zašlite nám dokumenty elektronicky, prostredníctvom našej E-podateľne. Naša E-podateľňa predstavuje jednoduchú a bezpečnú cestu. Zároveň je to od nás pre vás odporúčaná forma zasielania dokumentácie k nám.

axa e-podatelna

Nahrajte dokument

 

Upozornenie:

Dokumenty typu nová zmluva a dokumenty, ktoré vyžadujú úradne overený podpis klienta (napr. žiadosť o výplatu dávky) nie je možné zasielať prostredníctvom E-podateľne. Tieto dokumenty nám, prosím, zasielajte poštou.
Zároveň si vás dovoľujeme upozorniť, že doručenie písomností určených spoločnostiam finančnej skupiny AXA na adresy jednotlivých regionálnych riaditeľstiev, lokálnych kancelárií a obchodných zastúpení nemá potrebné právne účinky. Dokumenty je potrebné vždy doručiť na korešpondenčnú adresu príslušnej spoločnosti finančnej skupiny AXA:

  • AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Kolárska 6, 812 55 Bratislava
  • AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Kolárska 6, 812 64 Bratislava
  • AXA d.d.s., a.s., Kolárska 6, 812 46 Bratislava
  • AXA d.s.s., a.s., Kolárska 6, 812 85 Bratislava
  • AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, Kolárska 6, 812 59 Bratislava
  • alebo na spoločnú adresu sídla spoločností finančnej skupiny AXA – Kolárska 6, 811 06 Bratislava.

AXA Bank Europe, pobočka zahraničnej banky

 

Vážení klienti,

vzhľadom na ukončenie činnosti AXA Bank Europe, pobočky zahraničnej banky si vás dovoľujeme informovať, že v prípade potreby získania informácie k vášmu ukončenému sporiacemu účtu, sa môžete obrátiť na AXA Bank Europe v Belgicku, a to prostredníctvom emailu AXABankEurope_CZ_SK@axa.be.

Ak bol váš sporiaci účet prevedený do UniCredit Bank, postupujte, prosím, podľa uvedeného návodu tu.

Ďakujeme.

 

AXA Bank Europe

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

  • appStore.png
  • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

  • AXA.com