AXA linka

02 2929 2929 zo zahraničia +421 2 2929 2929 info@axa.sk Pondelok - Piatok 08:00 - 18:00

E-podateľňa
24 hodín /7 dní v týždni


Komunikujme spolu moderne, komunikujme spolu elektronicky

Potrebujete k nám zaslať žiadosť, foto dokumentáciu, výpoveď zmluvy? Na poštu už chodiť nemusíte, ušetrite čas i peniaze. Zašlite nám dokumenty elektronicky, prostredníctvom našej E-podateľne. Naša E-podateľňa predstavuje jednoduchú a bezpečnú cestu. Zároveň je to od nás pre vás odporúčaná forma zasielania dokumentácie k nám.

axa e-podatelna

Nahrajte dokument

 

Upozornenie:

Dokumenty typu nová zmluva a dokumenty, ktoré vyžadujú úradne overený podpis klienta (napr. žiadosť o výplatu dávky) nie je možné zasielať prostredníctvom E-podateľne. Tieto dokumenty nám, prosím, zasielajte poštou.
Zároveň si vás dovoľujeme upozorniť, že doručenie písomností určených spoločnostiam finančnej skupiny UNIQA Insurance Group na adresy jednotlivých regionálnych riaditeľstiev, lokálnych kancelárií a obchodných zastúpení nemá potrebné právne účinky. Dokumenty je potrebné vždy doručiť na korešpondenčnú adresu príslušnej spoločnosti finančnej skupiny UNIQA Insurance Group:

  • AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava
  • AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava
  • alebo na spoločnú adresu sídla spoločností finančnej skupiny UNIQA Insurance Group – Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava.
Vitajte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie