Asistenčná pomoc pri haváriách v domácnosti zadarmo

AXA ČR a SR sa rozhodla poskytnúť svojim klientom* (súčasným i novým) asistenčnú pomoc pri haváriách v domácnosti v celkovej hodnote 7 000 Sk ročne zadarmo. Táto služba zahŕňa odstránenie príčiny havárie prevereným opravárom, odborné otvorenie zabuchnutých dverí, dokonca náhradné ubytovanie a dopravu, ak sú nevyhnutné v dôsledku havárie. Službu je potrebné aktivovať si na telefónnom čísle +421 2 20 512 777.

“Stačí, aby klient zavolal na číslo asistenčnej služby, popísal operátorovi haváriu, ktorá sa mu stala v domácnosti a my zaistíme riešenie, pričom uhradíme náklady s haváriou súvisiace do výšky 7 000 Sk ročne,” vyhlásil riaditeľ obchodu AXA ČR a SR Rudolf Adam. Službu poskytuje AXA Assistance, ktorá prijíma aktivačné hovory a hlásenia o haváriách, posiela opravárov na miesto havárie a pokrýva náklady v súlade so Všeobecnými poistnými podmienkami, ktoré sú k dispozícii na pobočkách AXA ČR a SR, ako aj na www.axa.sk.

V súvislosti s bezplatným poskytovaním pomoci pri haváriách v domácnosti AXA SR odštartovala mediálnu kampaň v TV, printoch a na internete. “Veríme, že nová kampaň poteší súčasných klientov a zaujme potenciálnych nových klientov, ktorí sa rozhodnú vďaka tomuto bonusu uzavrieť s nami niektorý z produktov, ktoré máme v portfóliu,” uzavrel riaditeľ marketingu AXA ČR a SR Miroslav Šebeňa.

* Poskytnutie služby sa nevzťahuje na klientov AXA d.s.s., a.s. (v zmysle vyhlášky MPSVR č. 440/2004 ods. 2, sa nesmú poskytovať služby alebo plnenia, ktoré nesúvisia so starobným dôchodkovým sporením)Stiahnuť originál tlačovej správy v PDF

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png