AXA a BAO MINH - strategickí partneri na vietnamskom trhu

AXA a poisťovňa Bao Minh (ďalej ako "Bao Minh") dnes oznámili, že sa dohodli na uzatvorení zmluvy o strategickom partnerstve na vietnamskom poisťovacom trhu. Súčasťou zmluvy je dohoda o nadobudnutí 16,6 % podielu základného imania spoločnosti Bao Minh spoločnosťou AXA v celkovej výške 1 194 mld. VND (54 mil. EUR).

Bao Minh s 21% zastúpením na trhu je druhým najväčším poisťovateľom na vietnamskom trhu s neživotným poistením. Spoločnosť má veľmi dobré postavenie vo všetkých oblastiach poistenia a silnú a rôznorodú distribučnú sieť.

Aby mohla spoločnosť Bao Minh plne využívať výhody perspektívne rastúceho vietnamského trhu, bude súčasťou zmluvy o partnerstve prístup Bao Minh k odborníkom svetových a regionálnych platforiem AXA.

Podpísanie tejto zmluvy podlieha zákonnému schváleniu a predpokladá sa na koniec septembra 2007.Stiahnuť originál tlačovej správy v PDF

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png