AXA a BMPS uzavreli dohodu o partnerstve

Spoločnosti AXA a BMPS oznámili, že úspešne uzavreli dohodu o dlhodobom partnerstve pre životné a neživotné bankopoisťovníctvo ako aj pre penzijné aktivity v Taliansku.

V rámci tohto partnerstva získala spoločnosť AXA 50% podiel MPS Vita (životné poistenie a sporenie) a MPS Danni (P&C), 50% podiel na otvorených penzijných fondoch BMPS a prevezme správu aktív poisťovní (13 miliárd Eur ku koncu roka 2006) a aktív otvorených penzijných fondov (0,3 miliardy Eur ku koncu roka 2006).

Transakcia, ohlásená 23. marca 2007, a schválená regulačnými orgánmi, bola uzavretá 19. októbra 2007.Stiahnuť originál tlačovej správy v PDF

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png