AXA odmení všetkých svojich zamestnancov akciami skupiny

Valné zhromaždenie akcionárov skupiny AXA rozhodlo, že v rámci rozsiahleho projektu s názvom Ambícia 2012 bezplatne pridelí akcie všetkým svojim zamestnancom skupiny. Každý zamestnanec AXA kdekoľvek na svete dostane do konca roku 2007 zadarmo 50 akcií skupiny AXA. V roku 2009, za predpokladu, že bude AXA napĺňať svoj plán, dostanú zamestnanci ďalších 50 akcií. Skupina AXA zamestnáva na celom svete približne 110 000 ľudí.

Počas výročného valného zhromaždenia akcionárov skupiny AXA, bolo schválené bezplatné pridelenie akcií skupiny AXA všetkým zamestnancom, a to vo výške 0,7 % akciového kapitálu skupiny AXA (okolo 14 miliónov akcií zo súčasného akciového kapitálu skupiny AXA.) Rozhodnutie bolo prijaté ako súčasť programu Ambícia 2012. Ten má za cieľ, aby sa AXA stala do roku 2012 vo svojom obore spoločnosťou, ktorú budú preferovať klienti, akcionári aj zamestnanci. Ambícia 2012 má viesť skupinu k zdvojnásobeniu jej veľkosti z hľadiska príjmov a strojnásobení jej vlastných výnosov na akciu v rokoch 2004 až 2012.

Kľúč k úspechu projektu Ambícia 2012 spočíva v angažovanosti každého zamestnanca, a pokiaľ bude existovať spojené úsilie, musí sa dostaviť úspech. Všetkým zamestnancom skupiny AXA bude do koncu roka 2007 zadarmo pridelených 50 akcií skupiny AXA ako poďakovanie za úsilie, počas prvých dvoch rokov realizácie plánu Ambícia 2012,“ uviedol Henri de Castries, predseda správnej rady skupiny AXA.Stiahnuť originál tlačovej správy v PDF

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png