AXA posilňuje svoje partnerstvo s BMPS

V súvislosti so strategickým partnerstvom so spoločnosťou BMPS spoločnosť AXA oznamuje, že sa stala vlastníkom strategického podielu vo výške 2,052% celkovej výšky základného imania spoločnosti BMPS.

Kúpa tohto podielu má posilniť dlhodobý vzťah medzi týmito dvoma spoločnosťami a demonštrovať plnú podporu spoločnosti AXA navrhovanej akvizícii Banca Antonveneta spoločnosťou BMPS. Spoločnosť AXA zakúpi na základe svojho akcionárskeho práva celú emisiu akcií BMPS, ktorú spoločnosť BMPS plánuje v súvislosti s touto akvizíciou.

V súlade s touto dohodou medzi spoločnosťami AXA a BMPS oznámenou v marci 2007 by sa mala rozšíriť zmluva medzi spoločnosťami BMPS a spoločným podnikom AXA-MPS o banko-poistení aj na spoločnosť Banca Antonveneta, čím sa podstatne posilní konkurenčné postavenie spoločného podniku AXA-MPS na talianskom poistnom trhu.

Zákonné a finančné podmienky tohto rozšírenia zmluvy o banko-poistení budú definované v nasledujúcich týždňoch za podmienky uzatvorenia akvizície spoločnosti Banca Antonveneta spoločnosťou BMPS.Stiahnuť originál tlačovej správy v PDF

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png