AXA spúšťa podielové fondy na Slovensku

AXA spúšťa predaj podielových fondov na Slovensku. Národná banka Slovenska povolila AXA investiční společnosti a.s., organizačnej zložke Slovensko verejne ponúkať na území Slovenskej republiky podielové listy nasledovných otvorených európskych fondov: AXA SKK Konto, AXA CEE Dluhopisový fond, AXA CEE Akciový fond.

AXA SKK Konto (úplný názov fondu AXA SKK Konto, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s.) je peňažným fondom investujúcim do konzervatívnych dlhopisov a nástrojov peňažného trhu denominovaných v SKK. Tento fond je určený predovšetkým konzervatívnym investorom, ktorí preferujú nízku mieru rizika a tomu zodpovedajúcu úroveň a stabilitu výnosu.

AXA CEE Dluhopisový fond (úplný názov AXA CEE Dluhopisový fond, otrevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s.) patrí do kategórie dlhopisových fondov. Majetok fondu je tvorený predovšetkým dlhopismi emitovanými v krajinách strednej a východnej Európy. Fond predstavuje relatívne nízku mieru investičného rizika, je preto vhodný pre konzervatívnych strednodobých investorov.

AXA CEE Akciový fond (úplný názov fondu AXA CEE Akciový fond, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s.) je akciovým fondom zameraným na región strednej a východnej Európy. Majetok fondu je tvorený akciami spoločností, ktoré sú lídrami v jednotlivých sektoroch hospodárstva. Fond je určený dynamickým investorom s dlhodobejším investičným horizontom, ktorí sú za účelom dosiahnutia vysokého výnosu ochotní akceptovať vyššiu mieru investičného rizika.

„Do konca roku 2007 plánujeme rozšíriť ponuku fondov AXA pre našich klientov v SR. Postupne chceme doplniť ďalšie investičné stratégie tak, aby sme vytvorili komplexnú rodinu fondov, v ktorej si každý klient nájde to, čo splní jeho potreby a požiadavky, vyhlásil Ľubor Vrlák, riaditeľ investičných fondov AXA ČR a SR.



Stiahnuť originál tlačovej správy v PDF

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png