AXA venuje 100 miliónov Eur na výskum a vzdelávanie

Skupina AXA založí začiatkom roka 2008 globálny VÝSKUMNÝ FOND AXA, ktorému v nasledujúcich piatich rokoch venuje 100 miliónov EUR. Fond bude podporovať akademické výskumné inštitúcie a jednotlivcov, ktorí sa podieľajú na tvorbe výskumných projektov súvisiacich s aktivitami spoločnosti AXA v oblasti finančného zabezpečenia.

Akademický výskum na najvyššej úrovni je kľúčový pre nepretržitý vývoj globálnej ekonomiky a pre
technológie a talenty, ktoré budú motorom tohto vývoja v budúcnosti.

Zabezpečiť dostupnosť primeraného financovania pre akademické výskumné projekty nie je len
úlohou štátnych alebo akademických inštitúcií. Spoločnosť AXA sa domnieva, že súkromný sektor by
mal takisto zohrávať dôležitú úlohu pri podpore zmysluplného akademického výskumu v spojitosti so
svojimi spoločenskými záväzkami.

V tomto kontexte sa skupina AXA rozhodla zriadiť VÝSKUMNÝ FOND AXA pod vedením Vedeckej
rady, ktorej predsedá Ezra Suleiman, profesor politológie na Princetonskej univerzite a nezávislý člen
Dozornej rady spoločnosti AXA.

Fond bude podporovať výskum v nasledujúcich oblastiach:
  • Zdravotníctvo
  • Starnutie obyvateľstva
  • Životné prostredie
  • Finančné teórie a finančné trhy
  • Prírodné vedy, technologické a informačné systémy
  • Marketing, očakávanie a správanie klientov
  • Humanitné vedy a sociológia organizácií

„VÝSKUMNÝ FOND AXA je ďalším príkladom toho, ako môže súkromný sektor rozumne a dlhodobo
prispievať na výskum v prospech spoločnosti ako celku. Prostredníctvom financovania kvalitného a
nezávislého akademického výskumu podporíme talenty a prispejeme k rozvoju know-how, ktoré
bude naša spoločnosť v budúcnosti potrebovať. Som hrdý, že spoločnosť AXA je sponzorom takejto
iniciatívy,”
povedal Henri de Castries, predseda predstavenstva spoločnosti AXA.

VÝSKUMNÝ FOND AXA začne oficiálne pôsobiť v januári 2008, kedy na tlačovej konferencii v Paríži
spoločnosť AXA zverejní podrobnosti o výkone dohľadu nad fondom, presných oblastiach pôsobenia
ako aj o prvých projektoch, ktoré bude fond financovať.Stiahnuť originál tlačovej správy v PDF

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png