Mladí ľudia si uvedomujú potrebu zabezpečiť sa na dôchodok

Skupina AXA zverejnila v poradí tretí celosvetový prieskum života populácie so zameraním na dôchodkovú problematiku, ako z pohľadu samotných dôchodcov, tak i ekonomicky aktívnych jednotlivcov. Vyplynulo z neho, že mladšie generácie si uvedomujú potrebu zabezpečiť sa na dôchodok. Začínajú plánovať svoje finančné zabezpečenie v poproduktívnom veku skôr ako generácie pred nimi. Táto narastajúca zodpovednosť predstavuje jeden z najvýraznejších kontrastov medzi generáciami.

Telefonický prieskum skupiny AXA bol realizovaný renomovanou výskumnou agentúrou GfK v období júl – september 2006, na vzorke 11 590 respondentov (pracujúcich i dôchodcov v rovnakom pomere muži/ženy) zo 16 štátov sveta*. Po prvý krát zasiahol najľudnatejšiu krajinu - Čínu. Výsledky prieskumov za jednotlivé krajiny ako aj celkový prieskum sú k dispozícii on-line pre každého na stránke www.retirement-scope.axa.com.

Mladí ľudia vo veku 25 – 34 rokov sa podľa prieskumu AXA Retirement Scope, spoliehajú v otázke financovania vlastného dôchodku viac sami na seba a menej na štát. S tým súvisí aj zníženie priemerného veku, v ktorom sa ľudia začínajú zabezpečovať na starobu. Zatiaľ čo v roku 2004, kedy bol zrealizovaný prvý prieskum skupiny AXA, vyšiel priemer 38,4 roka, minuloročné výsledky ukazujú výrazný posun – plánovať zabezpečenie na dôchodok začínajú ľudia priemerne ešte pred 32. rokom.

„Tento trend sa prejavuje aj na Slovensku. Hlavne po dôchodkovej reforme stále viac ľudí premýšľa o svojej budúcnosti. Uvedomujú si, že sa nemôžu spoliehať iba na štát. Preto uvažujú aj o ďalších spôsoboch zabezpečenia sa napríklad prostredníctvom treťopilierových produktov,“ vyhlásil Petr Žaluda, generálny riaditeľ AXA ČR a SR.

Z prieskumu AXA Retirement Scope ďalej vyplýva, že vyše tri štvrtiny (77 %) pracujúcich ľudí očakáva stabilitu, alebo zlepšenie kvality svojho života po odchode do dôchodku. Tieto predstavy takmer presne zodpovedajú skúsenostiam dôchodcov, z ktorých 75 % uviedlo, že kvalita ich života je teraz vyššia alebo rovnaká, ako keď pracovali.

Výsledky tohto unikátneho celosvetového prieskumu, ktorý skupina AXA uskutočňuje v krajinách kde pôsobí naznačujú, že väčšina dôchodcov je so svojou životnou situáciou spokojná. Zhruba 85 % označilo samých seba ako „veľmi šťastných“ (27 %), alebo „celkom šťastných“ (58 %). Iba malé rozdiely sú medzi dôchodcami tesne pod a nad 65 rokov.

Zhruba traja zo štyroch dôchodcov uviedli, že sú „celkom zdraví“ alebo „veľmi zdraví.“ Napriek tomu, že existuje spojenie medzi zdravím a šťastím, veľké množstvo dôchodcov, ktorí svoje zdravie nepovažujú za dobré, sami seba vnímajú ako „veľmi šťastných.“

Výskum skupiny AXA sa zameral aj na rozdiely medzi mužmi a ženami. Nie je prekvapením, že sa ženy ukázali ako citlivejšie k téme starnutia z hľadiska fyzického vzhľadu. O fyzický vzhľad sa vo všeobecnosti viac starajú ľudia na dôchodku, na druhej strane plastickú chirurgiu ako nástroj „boja za lepší a mladší vzhľad,“ uprednostňujú viac pracujúce ženy ako dôchodkyne.

Rozdiely medzi mužmi a ženami existujú v oblasti zmien životnej úrovne po odchode do dôchodku. V polovici zo 16-tich krajín, v ktorých bol prieskum realizovaný uviedli ženy na dôchodku podstatne hlbší pokles životnej úrovne ako muži. Napríklad vo Francúzsku 58 % dôchodkýň uviedlo, že sa ich životná úroveň znížila, zatiaľ čo rovnaký pocit má iba 44 % francúzskych mužov. Z výsledkov výskumu vyplýva, že takmer všade sú na tom ženy v dôchodkovom veku finančne horšie ako muži.

Skupina AXA realizuje prieskum každý rok s cieľom modelovať globálne produkty šité na mieru potrebám ľudí na svete.Stiahnuť originál tlačovej správy v PDF

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png