AXA odkúpi 50% podiel v druhej najväčšej poisťovni v Turecku

Spoločnosť AXA oznámila, že uzavrela dohodu o nadobudnutí 50%-ného podielu spoločnosti OYAK v spoločnosti AXA OYAK Holding A.S. (AXA OYAK), ktorú založili firmy AXA a OYAK v roku 1999. V súlade so zmluvnými podmienkami tejto dohody zaplatí spoločnosť AXA za 50%-ný podiel spoločnosti OYAK v spoločnosti AXA OYAK1 kúpnu cenu vo výške 525 miliónov USD (približne 355 miliónov eur) v hotovosti.

Spoločnosť AXA OYAK sa teší vedúcemu postaveniu (10%-ný podiel na trhu2) na rýchlo rastúcom tureckom poistnom trhu. Spoločnosť, ktorá sa hlavne zameriava na neživotné poistenie, predovšetkým na poistenie motorových vozidiel a majetku, zažíva za posledné roky silný rast výnosov a je jedným z najziskovejších hráčov na trhu. Počas prvej polovice roka 2007 zaúčtovala spoločnosť AXA OYAK výnosy vo výške 342 miliónov eur (+20%) a očistený zisk vo výške 19 miliónov eur (+26%)3.

Táto dohoda je príležitosťou pre skupinu AXA podstatne posilniť svoje postavenie v Turecku a je v súlade so stratégiou posilňovania prítomnosti na nových poistných trhoch.

Transakcia, ktorá ešte bude predmetom schválenia miestnym regulačným orgánom, by mala byť ukončená začiatkom jari 2008. Zmluvné strany s dohodli, že po konečnom uzavretí zmluvy už spoločnosť AXA OYAK a jej dcérske spoločnosti nebudú používať názov OYAK ani jej obchodnú značku.Stiahnuť originál tlačovej správy v PDF

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png