AXA pomáha klientom zorientovať sa v informáciách o dôchodkoch

Bratislava, 30. mája 2008 – Začiatkom júna dostane takmer 411 tisíc klientov skupiny AXA informačný balíček „Dôchodok na Slovensku: Dnes a zajtra“. AXA chce pomôcť svojim klientom zorientovať sa v informáciách o dôchodkoch a poskytne im viac informácií o vplyve demografického vývoja na priebežné systémy dôchodkového zabezpečenia v budúcnosti.

AXA svojich klientov upozorňuje na prognózovaný demografický vývoj obyvateľstva do roku 2050.„Spoločnosť AXA berie svoje vedúce postavenie na trhu dôchodkových úspor veľmi vážne a záväzne. V info zásielkach prinášame klientom niekoľko dôležitých faktov o predpokladanom budúcom demografickom vývoji na Slovensku, ktorý môže mať podstatný vplyv na situáciu v dôchodkovom systéme v našej krajine, teda aj na nich,“ hovorí Peter Socha predseda predstavenstva AXA d.s.s., a.s.. „Z dostupných údajov a prognóz vyplýva, že priebežný systém dôchodkového zabezpečenia, prvý pilier, nebude v účasnej podobe dlhodobo udržateľný. Je zjavné, že niektoré jeho parametre sa v budúcnosti budú musieť upraviť, tak ako to vidíme aj v okolitých krajinách. “ dodáva P. Socha.

Zdrojom informácií, ktoré AXA prináša svojim klientom, je štúdia: Prognóza obyvateľstva SR do roku 2050. Publikáciu pripravila organizácia INFOSTAT (Výskumné demografické centrum), ktorá pôsobí pri Štatistickom úrade Slovenskej republiky. Podľa údajov z INFOSTATU sa bude do roku 2050 znižovať pomer medzi pracujúcimi a dôchodcami, či pomer medzi ekonomicky aktívnymi a neaktívnymi ľuďmi. „Preto by ľudia už dnes mali myslieť na svoje dôchodkové zabezpečenie, aby v budúcnosti mohli prežiť slušný dôchodok,“ dodáva Peter Socha.

Informácie o aktuálne výške prostriedkov na osobnom účte získajú klienti na www.axa-sk.com, alebo na Infolinke 0850 11 11 22, na ktorej sa každý dozvie aj odpovede na ďalšie otázky či nejasnosti ohľadne dôchodkového sporenia.Stiahnuť originál tlačovej správy v PDF

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png