Investičné životné poistenie Comfort plus už využíva viac ako 54 000 klientov!

Bratislava, 24. apríla 2008 – Už 54 381 klientov spoločnosti AXA životní pojišťovna a.s., organizačná zložka Slovensko, si uzavrelo Investičné životné poistenie Comfort plus. Tento produkt, ktorý klientom umožňuje flexibilne zvoliť a v jeho priebehu upravovať investičnú a ochrannú zložku, bol na slovenský trh uvedený koncom roku 2006. V prvom polroku 2007 ho uzavrelo 14 250 klientov. Teraz je ich počet takmer štvornásobný. AXA v januári 2007 rozšírila možnosti pripoistení poskytovaných v rámci Investičného životného poistenia Comfort plus. AXA poskytuje široké krytie pre prípad kritických ochorení u 21 kritických chorôb.

V roku 2007 bol veľký záujem o Investičné životné poistenie Comfort plus, priemerné ročné poistné predstavovalo 7 263 SKK. Investičné životné poistenie je určené pre všetky vekové kategórie a je možné ho dohodnúť až do veku 99 rokov. Investičné životné poistenie Comfort plus ponúka svojim klientom široké možnosti pripoistení, ktoré možno vzájomne kombinovať podľa potrieb klienta. Zároveň klientom umožňuje vyberať a meniť investičnú stratégiu tak, ako to vyžaduje ich aktuálna životná situácia.

„Aj napriek tomu, že Investičné životné poistenie Comfort plus je určené všetkým vekovým generáciám, uzatvárajú si ho predovšetkým mladí ľudia do 40 rokov. Tí predovšetkým oceňujú flexibilitu investičných profilov, ale hlavne možnosť disponovať so svojimi peniazmi aj v priebehu poistenia podľa aktuálnych potrieb,“ uviedol Marek Zeman, riaditeľ PR a komunikácie skupiny AXA pre Českú a Slovenskú republiku. „Podľa našich štatistík sa klienti uzatvárajúci Investičné životné poistenie Comfort plus neboja investícií do zmiešaných fondov. Investičné životné poistenie si u nás neuzatvárajú len konzervatívni klienti. Naopak, viac ako tretina klientov si nezvolila konzervatívnu investičnú stratégiu,“ dodal Zeman.

Investičné životné poistenie Comfort plus umožňuje klientom rozhodovať o tom, kam investovať rezervu svojho poistenia. Klient si sám riadi svoju investičnú stratégiu, vyberá spôsob investovania s ohľadom na pomer výšky výnosu a mieru investičného rizika. Navyše, Investičné životné poistenie Comfort plus ponúka komplexnú poistnú ochranu. Sami klienti si vyberú ľubovoľnú kombináciu ponúkaných pripoistení. Zároveň môžu klienti finančnej skupiny AXA počas poistenia disponovať so svojimi peniazmi. Atraktívne na Investičnom životnom poistení Comfort plus je aj to, že jeho jednotlivé zložky možno ľubovoľne meniť podľa potrieb, finančných zámerov a konkrétnej životnej situácie klienta. Rovnako zaujímavá je aj možnosť odpočítať poistníkom zaplatené poistné od základu dane až do výšky 12 000 SKK ročne.

Pripoistenia, ktoré je možné dohodnúť:

 • Pripoistenie pre prípad smrti následkom úrazu
 • Pripoistenie pre prípad trvalého telesného poškodenia následkom úrazu s lineárnym
  alebo progresívnym plnením (až do výšky 400 %)
 • Pripoistenie dennej dávky pri pobyte v nemocnici - plnenie od 1.dňa
 • Pripoistenie dennej dávky pre prípad pracovnej neschopnosti s plnením od 15. dňa
  pracovnej neschopnosti až do 720 dní
 • Pripoistenie dennej dávky pre prípad pracovnej neschopnosti s plnením od 29. dňa
  pracovnej neschopnosti až do 720 dní
 • Pripoistenie dávky pre prípad invalidity
 • Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity poistníka
 • Pripoistenie denného odškodného za dobu nevyhnutného liečenia úrazu
 • Pripoistenie denného odškodného vymenovaných drobných úrazov
 • Pripoistenie pre prípad kritických ochorení


Stiahnuť originál tlačovej správy v PDF

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png