Väčšina Slovákov sa považuje za štastných, dôchodcovia sa však necítia byť zdraví

Bratislava, 5. septembra 2008 – Väčšina Slovákov sa považuje za šťastných. Pracujúci ľudia vo veku 25 až 34 rokov si myslia, že sú šťastní viac ako dôchodcovia. V rámci oboch populačných skupín sa ľudia so stredným a vysokým príjmom označili za šťastných takmer jednomyseľne. Pocit šťastia ovplyvňujú viaceré faktory, najmä zdravotný stav. Viac ako polovica dôchodcov na Slovensku sa však necíti byť v dobrom zdravotnom stave. Väčšina pracujúcich sa cíti byť zdravá, a však s rastúcim vekom má zdravie tendenciu zhoršovať sa. Vyplýva to z výsledkov celosvetového prieskumu AXA Retirement Scope 2008, ktorý uskutočnila finančná skupina AXA a do ktorého sa po prvýkrát zapojila aj Slovenská republika.

Až 68% pracujúcich Slovákov sa považuje za šťastných, za veľmi šťastných 16% a za vôbec nie šťastných len 3 %. Medzi dôchodcami je celkom šťastných 62% opýtaných, veľmi šťastných 11% a vôbec nie je šťastných 5% slovenských dôchodcov. Väčšina dôchodcov sa cíti šťastná. Výsledky prieskumu ukazujú, že najšťastnejšími dôchodcami sú tí, ktorí sa cítia byť zdraví, dostatočne skoro si zabezpečili svoj dôchodok a majú dostačujúci príjem na užívanie si rokov na dôchodku. Dôchodok si penzisti väčšinou spájajú s oddychom, pokojom a obdobím na užívanie si života.

Podľa výsledkov prieskumu AXA Retirement Scope 2008 až 63% pracujúcich sa označilo za skôr zdravých. Medzi dôchodcami sa za skôr zdravých označilo menej, 40% opýtaných. Za veľmi nezdravých sa medzi pracujúcimi označilo len 1 percento opýtaných, u dôchodcov je to 11 %. Dôchodcovia so stredným príjmom a pracujúci s vysokým príjmom sa cítia podstatne zdravší ako priemer.

V súvislosti so zdravím vyjadrili ľudia názor aj na kvalitu zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Len o trochu viac ako polovica pracujúcich Slovákov je spokojná s kvalitou zdravotnej starostlivosti. Spokojnosť medzi opýtanými sa znižuje, ak nemajú deti alebo vnúčatá. Dôchodcovia hodnotia kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti pozitívnejšie ako pracujúci. Za „skôr uspokojivú“ označilo kvalitu zdravotnej starostlivosti 50% pracujúci Slovákov a 51% dôchodcov. Za „skôr neuspokojivú“ považuje kvalitu zdravotnej starostlivosti 37% pracujúcich a 28% dôchodcov.

Finančná skupina AXA každý rok zisťuje prostredníctvom prieskumu AXA Retirement Scope názory na dôchodkový vek. Skúma ho z pohľadu ekonomicky aktívnych ako aj dôchodcov. Tohtoročný, už štvrtý ročník prieskumu prebehol v 26 krajinách sveta a po prvýkrát odpovedali aj Slováci.

AXA Retirement Scope 2008 je jedinečný celosvetový prieskum zameraný na predstavy ekonomicky aktívneho obyvateľstva o dôchodkovom veku a súčasne ich porovnanie s pohľadom terajších dôchodcov. Tohtoročný už štvrtý ročník prieskumu prebehol tentoraz v 27 krajinách sveta a skúmal názory viac ako 18 000 respondentov. Po prvýkrát sa do AXA Retirement Scope zapojila i Slovenská republika a na otázky odpovedalo viac ako 600 osôb. Ide o reprezentatívny prieskum, ktorého závery je možné zovšeobecniť na celú slovenskú populáciu.

Tento rok AXA takisto po prvýkrát ponúka jedinečnú možnosť všetkým návštevníkom www.axa-sk.com porovnať svoje názory na otázky súvisiace s dôchodkovým vekom s výsledkami prieskumu AXA Retirement Scope 2008 v Slovenskej Republike. Pri vyplnení krátkeho kvízu s otázkami - ako napríklad či sám súhlasí s posúvaním vekovej hranice odchodu do dôchodku - si každý návštevník môže vyskúšať, do akej miery sa jeho názor zhoduje s respondentmi prieskumu. Tento kvíz tiež umožňuje dostať sa jednoduchým prekliknutím k podrobnejším informáciám o prieskume, ktoré sú dostupné na medzinárodných webových stránkach www.retirement-scope.axa.com.Stiahnuť originál tlačovej správy v PDF

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png