Nová AXA kampaň využíva výhody v regiónoch

AXA spustila dvojmesačnú kampaň, ktorej hlavnými motívmi sú podpora povinného zmluvného poistenia a rizikového životného poistenia. Kampaň využíva vizuály, ktoré dopĺňajú „personifikované“ informácie o výhodách a benefitoch poistenia AXA v jednotlivých regiónoch. Kampaň využíva formáty OOH. Prebieha ako na Slovensku, tak aj v Českej republike a potrvá do konca novembra 2017.

„Komunikačným cieľom našich kampaní je posilňovať vnímanie skupiny AXA ako silného partnera v dôležitých životných situáciách a presvedčiť klientov, aby začali uvažovať nad možnosťami, ako ochrániť seba, svoju rodinu, majetok i financie,“ spresňuje David Poes, riaditeľ útvaru Customer Value Management a člen vedenia skupiny AXA ČR/SR. Jesenná kampaň je zameraná na podporu dvoch nosných poistných produktov, ktoré sú odlíšené aj prostredníctvom vizuálov. „Máme pre svojich klientov nielen rôzne produktové výhody, ale aj zaujímavú cenovú ponuku vo vybraných regiónoch. Kampaň sme preto pripravili na mieru našim regionálnym pobočkám,“ vysvetľuje David Poes.

Prvý vizuál podporuje predaj povinného zmluvného poistenia, ktoré patrí medzi piliere neživotného poistenia AXA. „Povinné zmluvné poistenie je produkt citlivý na cenu, aj preto budú príslušné vizuály umiestnené predovšetkým v regiónoch, v ktorých chceme osloviť nových klientov,“ spresňuje zameranie kampane Oskar Sekereš, marketingový riaditeľ skupiny AXA ČR/SR.

Rizikové životné poistenie patrí medzi kľúčové poistné produkty AXA, a preto sa druhý vizuál zameriava na predaj poistenia v tomto segmente. „Pripravili sme celkom novú komunikáciu zameranú na klientov, potenciálnych klientov, ale aj našu vlastnú distribučnú sieť. Zdôrazňujeme a podporujeme silné stránky nášho produktu vrátane profilácie AXA ako špecialistu a odborníka na takzvané „veľké riziká“, konkrétne dlhodobú práceneschopnosť a invaliditu,“ hovorí Oskar Sekereš.

Vizitka kampane:
Kreatíva kampane je vytvorená interne a využíva v plnej miere formáty OOH, najmä štandardné billboardy, ale aj menšie formáty, ako sú citylighty, a to nielen v mestách, ale aj v sieťach čerpacích staníc Shell a Slovnaft. Ďalším nosičom informácie budú obrandované autobusy mestskej a prímestskej hromadnej dopravy.

Celá kampaň je po vizuálnej stránke celkom nová a využíva mnoho prvkov novej korporátnej identity AXA.Stiahnuť originál tlačovej správy v PDF