Škody po víchrici Herwart

Bratislava (30. október 2017) - Likvidátori AXA očakávajú stovky škôd rádovo v desiatkach až stotisícich EUR, ktorý našim klientom na Slovensku a v Česku spôsobil silný vietor. Medzi prvými nahlásenými škodami prevládajú nielen poškodené strechy, ale tiež rozbité okná. Vzhľadom k tomu, že víchrica Herwart bola na mnohých miestach sprevádzaná výdatným dažďom, nie sú výnimkou ani zatopené pivnice. Samostatnou kapitolou následne budú škody na automobiloch, ktoré spôsobili polámané stromy.

S hlásením a postupom likvidácie škôd poradia klientom operátori AXA linky. Na internetových stránkach a sociálnych sieťach AXA sú k dispozícii informácie, ako postupovať pri hlásení škôd.

Kalamitné nehody bývajú zyvčajne nahlasované s niekoľkodňovým oneskorením – ďalšie spresnenie dopadu Herwart je možné očakávať v stredu. K celkovému počtu škôd môžu pribudnúť škody na rekreačných objektoch, nakoľko viaceré z nich sú už zazimované. S nahlasovaníma postupom livkidácie škôd poradia klientom operátori AXA linky. Na internetových stárnkach a sociálnych sieťach AXA sú k dispozícii informácie, ako postupovať pri hlásení škôd. Zhoršiť situáciu môže aj ďalší vývoj počasia, najmä dážď alebo sneženie vo vyšších polohách, kde bol vietor najsilnejší.

Odporúčania likvidátorov AXA

 • Urobte začiatočnú a priebežnú fotodokumentáciu škôd;
 • Vytvorte si zoznam poškodených vecí a zhromaždite potrebné doklady a dokumenty k nim (záručné listy, faktúry a podobne). Ak to nie je možné, poškodené veci nelikvidujte ;
 • Pokúste sa minimalizovať vznik ďalších škôd.

Postup pri nahlasovaní poistnej udalosti:

 • 1. Pripravte si podklady :
  Číslo poistenej zmluvy / prípadne údaje o poistníkovi
  Poistný produkt, z ktorého škodu uplatňujete (Nehnuteľnosť, Domácnosť, Havarijné poistenie, Poistenie k povinnému ručeniu)
  Telefonický a emailový kontakt na vás
  Dalšie informácie (kedy škoda nastala, čo bolo poškodené, kto poškodenie zistil, zachraňovacie náklady a podobne)
 • 2. Poistnú udalosť môžete nahlásiť:
  Telefonicky na AXA linke +421/2 2929 2929
  Osobne na kontaktnom mieste AXA


Stiahnuť originál tlačovej správy v PDF