Nadačný fond AXA podporí 13 inovátorských projektov sumou 30 tisíc eur

Trinásť inovátorských projektov získalo finančnú podporu od AXA Nadačného fondu v celkovej sume 30 tisíc eur. Grantovú výzvy otvorila skupina AXA Slovensko a Česká republika a Nadácia Pontis, ako správca fondu, už po ôsmy raz na jar tohto roka. Do výzvy sa zapojilo 23 žiadateľov s požadovanou čiastkou 55 721,26 €. Hlavnou témou grantu bola prevencia.

Grantová výzva bola určená študentom vo veku 15 – 26 rokov z celého Slovenska. Úlohou mladých inovátorov bolo hľadať riešenia skutočných problémov. Ich projekt mal byť zároveň prínosom aj v praxi. Tento rok bola hlavnou témou výzvy prevencia. Prevencia a zdravie sú kľúčovou témou aj v komunikačnej kampani skupiny AXA Slovensko a Česká republika.

AXA Nadačný fond rozdelil na základe rozhodnutia poroty celkovo 30 tisíc eur. Porotu tvorili zástupcovia skupiny AXA, odborní konzultanti zo Slovenskej akadémie vied a zástupca Nadácie Pontis. Získané financie môžu ocenení žiadatelia použiť na náklady spojené s výskumom, vedeckým projektom alebo prípravu na súťaže a konferencie. Novinkou v tomto ročníku grantovej výzvy bola podpora pedagógov, ktorí sú odbornými garantmi prihlásených projektov. AXA im venovala čiastku 100 € na ďalšie vzdelávanie.

,,Podpora inovácií je odvodená z našej DNA. Chceme pomáhať ľuďom žiť lepší život v rýchlo meniacom sa svete okolo nás. Našim poslaním nie je iba výplata škôd, keď sa niečo stane, ale skutočné partnerstvo s našimi klientmi na každodennej báze. Je pre nás dôležité, aby inovátori, nielen v oblasti financií, dostali príležitosť rozvíjať svoje talent a prinášali nové perspektívy. To je aj podstata spoločenskej zodpovednosti našej skupiny,“ povedal Robert Gauci, generálny riaditeľ skupiny AXA Slovensko a Česká republika. „Je skvelé vidieť šikovných a vzdelaných ľudí, ktorí sa na Slovensku venujú vede. Je nám cťou, že sme už ôsmy rok partnerom mladých inovátorov v oblasti výskumu a pomáhame im naplniť ich ciele. Projekty, ktoré tento rok vybrala porota, sú konkurencie schopné a väčšina z nich by mohla napomôcť v rôznych oblastiach, čo je pre nás veľmi dôležité,“ dodal Robert Gauci, generálny riaditeľ skupiny AXA Slovensko a Česká republika.

Počas predchádzajúcich siedmich rokov existencie grantového programu bolo spolu ocenených 99 projektov v celkovej sume viac ako 162 tisíc eur.

„Každoročne sa do našej výzvy prihlásia desiatky mladých inovátorov. Prichádzajú s projektmi, ktoré sú na veľmi profesionálnej úrovni a majú perspektívu. Som presvedčený, že mnohé z nich raz naozaj prinesú výsledky aplikovateľné ďalej v praxi,“ hovorí Peter Socha, zástupca generálneho riaditeľa skupiny AXA Slovensko a Česká republika.

Prehľad ocenených žiadateľov a projektov

Tomáš Lukča Robot na hasenie ohňa a medzinárodná súťaž RoboRAVE International 2019 v Číne
Jakub Suďa Robot na hasenie ohňa a medzinárodná súťaž RoboRAVE International 2019 v Číne
Matúš Iľko Robot na hasenie ohňa a medzinárodná súťaž RoboRAVE International 2019 v Číne
Dária Nitrayová Dizajn, syntéza a vlastnosti TEMPO a PROXYL (tio)amidických derivátov
Jana Plavá Molekulárna a funkčná analýza komunikácie prsníkových nádorových buniek s bunkami izolovanými z mikroprostredia nádoru
Nikola Kubasová Stanovenie rezíduí pesticídov v mlieku novými ekologickými analytickými metódami
Martina Micháliková Sledovanie dedičných metabolických porúch novorodencov
Simona Gežová Zoologický výskum – tajomný had v Európe
Richard Cimerman Čistenie ovzdušia kombináciou plazmy a katalyzátora
Andrea Patlevičová Štúdium genetických koreňov slovenskej populácie na základe analýzy DNA z archaických vzoriek
Ján Maťufka Náhrada syntetických UV-absorbentov lignínom
Barbora Gromová Výskumný pobyt na Harvarde zameraný na štúdium potenciálnej terapie zápalových črevných chorôb
Martin Pekarčík S-Case


Stiahnuť originál tlačovej správy v PDF

Vitajte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie