Skupina AXA CZ & SK zverejňuje bez cenzúry klientské hodnotenie svojich produktov a služieb

Skupina AXA Česká republika a Slovensko na internete transparentne zverejňuje klientské hodnotenie svojich produktov a služieb. Je prvou finančnou inštitúciou, ktorá ju na oboch trhoch publikuje v plnom znení a bez cenzúry v takom rozsahu. V reálnom čase získava, meria a zverejňuje spätnú väzbu svojich klientov na všetky kľúčové momenty ako sú uzatvorenie poistenia, sporenia na dôchodok či investovania, respektíve ich ukončenie spojené s výplatou financií či poistného plnenia, a to aj v prípade likvidácie škody. Od spustenia pilotnej fázy v roku 2017 sa do nej zapojilo viac ako 7 tisíc klientov. Hodnotenie klientskej skúsenosti zabezpečuje pre skupinu AXA Česká republika a Slovensko nezávislá spoločnosť eKomi.

„Našou stratégiou je dôsledná orientácia na klienta, posilnenie vzájomných vzťahov a posun do role partnera, ktorý stojí po boku klienta vo všetkých dôležitých momentoch jeho života. Či už ide o prevenciu, servis, krytie rizík, zhodnotenie úspor na dôchodok či investícií. Je na nás, aby sme rozmýšľali nad tým, ako byť pre klienta lepším, odlišným, odvážnejším, aby si nás ľudia vyberali kvôli dobrej skúsenosti s našimi produktmi a službami. Za spätnú väzbu našim klientom ďakujem, veľmi si ju vážim, pretože nám pomáha byť pre nich lepším partnerom,“ komentuje inováciu Chief Executive Officer skupiny AXA Česká republika a Slovensko Robert Gauci.

„Konkrétna a vecná spätná väzba klientov je pre nás dôležitá. Podnety získané v rámci transparentnej spätnej väzby klientov sú pre nás spúšťacím mechanizmom pre ďalšiu úpravu procesov, produktov a služieb tak, aby naša ponuka zodpovedala meniacim sa potrebám našich klientov. Postupne budeme pridávať a merať aj ďalšie kľúčové momenty vo vzťahu s našimi klientmi, aby sme získali kompletný obraz o tom ako nás vnímajú vo všetkých situáciách,“ uzatvára Chief Marketing & Digital Officer skupiny AXA Česká republika a Slovensko Frederic Boulanger.

Skupina AXA Česká republika a Slovensko už od roku 2017 nazbierala viac ako 7 tisíc hodnotení od svojich klientov. Priemerné hodnotenie sa aktuálne pohybujem medzi 4,3 – 4,4 hviezdičkami z piatich možných. Ďalšie detaily predstaví skupina AXA Česká republika a Slovensko na tlačovej konferencii v druhej polovici apríla.Stiahnuť originál tlačovej správy v PDF

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png