Oznámenie o cezhraničnom zlúčení poisťovní UNIQA a AXA

Týmto si dovoľujeme oznámiť, že na základe projektu fúzie (návrhu zmluvy) o cezhraničnom zlúčení má dôjsť k zlúčeniu poisťovní UNIQA pojišťovna, a.s., UNIQA poisťovňa, a.s., AXA životní pojišťovna a.s. a AXA pojišťovna a.s., na základe ktorého UNIQA poisťovňa, a.s., AXA životní pojišťovna a.s. a AXA pojišťovna a.s. zaniknú a UNIQA pojišťovna, a.s. sa stane ich nástupnickou spoločnosťou.

Na území Slovenskej republiky bude obchodná činnosť nástupnickej spoločnosti realizovaná prostredníctvom organizačnej zložky UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.

Dokončenie zlúčenia je plánované na tretí kvartál roku 2021, po obdržaní príslušných regulatórnych súhlasov Českej národnej banky a Národnej banky Slovenska.

Všetci klienti budú o zlúčení informovaní v súlade so zákonom stanoveným spôsobom.

Zúčastnené spoločnosti týmto zverejňujú príslušné dokumenty o zlúčení.

Prípadné otázky o zlúčení je možné zaslať na otázky@uniqa.sk.
 

Oznámenie o cezhraničnom zlúčení podľa § 69aa (4) obchodného zákonníka

Projekt fúzie (návrh zmluvy) o cezhraničnom zlúčení z 30. 3. 2021

Správa predstavenstva UNIQA pojišťovna, a.s. o cezhraničnom zlúčení z 30. 3. 2021

Správa predstavenstva UNIQA poisťovňa, a.s. o cezhraničnom zlúčení z 30. 3. 2021

Správa predstavenstva AXA životní pojišťovna a.s. o cezhraničnom zlúčení z 30. 3. 2021

Správa predstavenstva AXA pojišťovna a.s. o cezhraničnom zlúčení z 30. 3. 2021

Výročná správa UNIQA pojišťovna, a.s. za rok 2018

Výročná správa UNIQA pojišťovna, a.s. za rok 2019

Výročná správa UNIQA pojišťovna, a.s. za rok 2020

Výročná správa UNIQA poisťovňa, a.s. za rok 2018

Výročná správa UNIQA poisťovňa, a.s. za rok 2019

Výročná správa UNIQA poisťovňa, a.s. za rok 2020

Výročná správa AXA životní pojišťovna a.s. za rok 2018

Výročná správa AXA životní pojišťovna a.s. za rok 2019

Výročná správa AXA životní pojišťovna a.s. za rok 2020

Výročná správa AXA pojišťovna a.s. za rok 2018

Výročná správa AXA pojišťovna a.s. za rok 2019

Výročná správa AXA pojišťovna a.s. za rok 2020

< Späť na prehľad oznámenia
Vitajte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie