Oznámenie o cezhraničnom zlúčení servisných spoločností skupiny UNIQA

Týmto si dovoľujeme oznámiť, že na základe projektu fúzie (návrhu zmluvy) o cezhraničnom zlúčení má dôjsť k zlúčeniu spoločností UNIQA Management Services, s.r.o., ProUNIQA, s.r.o. a UNIQA InsService, spol. s r.o., na základe ktorého ProUNIQA, s.r.o. a UNIQA InsService, spol. s r.o. zaniknú a UNIQA Management Services, s.r.o. sa stane ich nástupnickou spoločnosťou.

Na území Slovenskej republiky bude obchodná činnosť nástupnickej spoločnosti realizovaná prostredníctvom organizačnej zložky UNIQA Management Services, s.r.o., organizačná zložka Slovensko.

Dokončenie zlúčenia je plánované na august 2021.

Zúčastnené spoločnosti týmto zverejňujú príslušné dokumenty o zlúčení.

Prípadné otázky o zlúčení je možné zaslať otázky@uniqa.sk.
 

Oznámenie o cezhraničnom zlúčení podľa § 69aa (4) obchodného zákonníka

Projekt fúzie (návrh zmluvy) o cezhraničnom zlúčení z 4. 6. 2021

Správa štatutárneho orgánu UNIQA Management Services, s.r.o. o cezhraničnom zlúčení z 4. 6. 2021

Správa štatutárneho orgánu ProUNIQA, s.r.o. o cezhraničnom zlúčení z 4. 6. 2021

Správa štatutárneho orgánu UNIQA InsService, spol. s r.o. o cezhraničnom zlúčení z 4. 6. 2021

Výročná správa UNIQA Management Services, s.r.o.za rok 2018

Výročná správa UNIQA Management Services, s.r.o.za rok 2019

Výročná správa UNIQA Management Services, s.r.o.za rok 2020

Účtovná závierka ProUNIQA, s.r.o. za rok 2018

Účtovná závierka ProUNIQA, s.r.o. za rok 2019

Výročná správa ProUNIQA, s.r.o. za rok 2020

Účtovná závierka UNIQA InsService, spol. s r.o. za rok 2018

Účtovná závierka UNIQA InsService, spol. s r.o. za rok 2019

Účtovná závierka UNIQA InsService, spol. s r.o. za rok 2020

< Späť na prehľad oznámenia
Vitajte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie