Oznámenie o dohode medzi skupinami AXA a UNIQA

V piatok 7. februára 2020 skupina AXA oznámila, že uzavrela dohodu so skupinou UNIQA o prevzatí aktív skupiny AXA v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku.

Dokončenie transakcie podlieha obvyklým právnym podmienkam uzavretia obchodných dohôd, vrátane obdržania nevyhnutných regulačných schválení.

Očakáva sa, že transakcia bude dokončená v priebehu štvrtého kvartálu tohto roka.

Poisťovníctvo je prísne regulovaný sektor a predaj akcií spoločnosti nemá žiadny vplyv na existujúce a ani na nové zmluvy klientov skupiny AXA Česká republika a Slovensko.

V nadchádzajúcom období, a pred schválením transakcie regulátorom, nedôjde k žiadnym zmenám s okamžitým účinkom.

Skupina AXA Česká republika a Slovensko bude naďalej prítomná na českom aj slovenskom poistnom trhu s tým, že postupne začne integráciu jej aktív so skupinou UNIQA.

Klientov aj verejnosť budeme o ďalšom vývoji transakcie informovať.

Ďakujeme

Vaša AXA

Najčastejšie otázky

 1. Čo bolo predmetom oznámenia skupín AXA a UNIQA v piatok 7. februára 2020?
  Skupiny AXA a UNIQA oznámili uzavretie dohody o prevzatí aktív skupiny AXA v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku.

 2. Prečo prebehlo oznámenie v piatok vo večerných hodinách?
  Dohoda bola oznámená hneď po podpise zmluvy.
  Skupiny AXA a UNIQA sú kótované na burze. Dodržiavajú pravidlá finančných trhov a po podpísaní dohôd ako je táto, bezodkladne informujú širokú verejnosť.

 3. V médiách sa objavovali špekulácie o predaji už v priebehu niekoľkých predošlých mesiacov. Prečo sme boli informovaní až teraz?
  Skupiny AXA a UNIQA sú zapísané na burze. Dodržiavajú zákonné povinnosti a môžu komunikovať najskôr po podpise zmluvy.

 4. Prečo sa AXA rozhodla opustiť strednú a východnú Európu, vrátane Českej republiky, Slovenska a Poľska?
  Skupina AXA Česká republika a Slovensko je stabilná a silná spoločnosť s vynikajúcimi ekonomickými výsledkami.
  Skupina AXA sa chce do budúcna viac zamerať na rozvoj svojho podnikania najmä v Ázii. Okrem toho sa chce sústrediť aj na ďalšie oblasti poistenia než len tie, ktoré poskytovala v Českej republike a na Slovensku.

 5. Čo je predmetom dohody medzi skupinami AXA a UNIQA?
  Predmetom dohody je prevzatie aktív skupiny AXA v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku skupinou UNIQA.
  Transakcia sa týka životných a neživotných poisťovní, investičných a dôchodkových spoločností a servisných organizácií skupiny AXA v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku.
  Súčasťou transakcie nie je spoločnosť AXA Partners (AXA Assistance) v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku a spoločnosť AXA XL v Poľsku.
  Transakcia má hodnotu 1 miliardu EUR / cca 25 miliárd korún.

 6. Kto je kupujúci?
  Spoločnosti skupiny AXA v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku prevezme skupina UNIQA, ktorá sa po dokončení transakcie stane 5. najväčšou poisťovňou v strednej a východnej Európe.
  Skupina UNIQA je rakúskou spoločnosťou, ktorá pôsobí v 15 krajinách Európy. V strednej a východnej Európe je okrem toho už 20 rokov prítomná na trhoch v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku.
  Skupina UNIQA sa po dokončení transakcie stane 5. najväčšou poisťovňou v Českej republike.
  Skupina UNIQA sa po dokončení transakcie stane 4. najväčšou poisťovňou na Slovensku.

 7. Prebehol už predaj spoločností skupiny AXA v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku?
  Skupiny AXA a UNIQA oznámili uzavretie dohody o prevzatí aktív skupiny AXA v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku.
  Dokončenie transakcie podlieha obvyklým právnym podmienkam uzavretia obchodných dohôd, vrátane obdržania nevyhnutných regulačných schválení.
  Očakáva sa, že transakcia bude dokončená v priebehu štvrtého kvartálu tohto roka.

 8. Aký bude ďalší priebeh transakcie?
  V nadchádzajúcom období, a pred schválením transakcie regulátorom, nedôjde k žiadnym zmenám s okamžitým účinkom.
  Skupina AXA Česká republika a Slovensko bude naďalej prítomná na českom a slovenskom poistnom trhu s tým, že postupne začne integrácia jej aktivít so skupinou UNIQA.
  Klientov aj verejnosť budeme o ďalšom vývoji transakcie informovať.

 9. Čo sa zmení pre nás, klientov?
  Oznámenie transakcie neznamená pre klientov žiadnu zmenu. Poisťovníctvo je prísne regulovaný sektor a predaj akcií spoločnosti nebude mať žiadny dopad na existujúce a ani na nové zmluvy klientov skupiny AXA Česká republika a Slovensko.
< Späť na prehľad oznámenia
Vitajte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie