Oznámenie o zmene názvov fondov investičného životného poistenia

Vážení klienti,
k 15. októbru 2020 skupina UNIQA Insurance Group dokončila akvizíciu spoločností AXA v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku. Spoločnosti AXA v týchto krajinách preto postupne prejdú pod značku UNIQA.

V súvislosti s vyššie uvedeným budú s účinnosťou k 15. 1. 2021 zmenené názvy niektorých fondov investičného životného poistenia, spravované poisťovateľom AXA životní pojišťovna a.s. (člen UNIQA Insurance Group) alebo ním povereným správcom.

Zoznam fondov je uvedený nižšie.

Pre klientov, ktorí tento fond / fondy využívajú, sa premenovaním fondu nič nemení a nie je potrebné vykonávať žiadne úkony.

Názov fondu
AXA Talented Countries
AXA Balanced Solutions
AXA IM/AB World Funds
AXA Small Cap
AXA CEE Dlhopisový fond
AXA Selection Opportunities
AXA CEE Akciový fond
AXA Selection Emerging Equity
AXA Selection Global Equity
AXA Realitný fond
AXA Dynamic Growth
AXA Dynamic Trend
AXA Growth Trends Balanced
AXA Diversified Future
AXA Millenium Trends

 

Nový názov fondu platný od 15. 1. 2021
Talented Countries
Balanced Solutions
World Funds
Small Cap
CEE Dlhopisový fond
Selection Opportunities
CEE Akciový fond
Selection Emerging Equity
Selection Global Equity
Realitný fond 2
Dynamic Growth
Dynamic Trend
Growth Trends Balanced
Diversified Future
Millenium Trends

S pozdravom
Vaša
AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

< Späť na prehľad oznámenia
Vitajte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie