Aktuálne údaje o zakladateľoch a akcionároch /O-nas/Skupina-AXA/Spolocnosti-skupiny-AXA/Dochodkova-spravcovska-spolocnost/Obsah/Aktualne-udaje-o-zakladateloch-a-akcionaroch XX | Skupina AXA

 

V súlade s §107 ods. 1 zákona č. 43/ 2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení spoločnosť AXA d.s.s., a.s. uvádza nasledovné informácie:

Aktuálne údaje o zakladateľoch a o akcionároch dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Aktuálne údaje o zakladateľoch spoločnosti
Obchodné meno: Winterthur Life - pri založení spoločnosti AXA d.s.s., a.s.
- zmena obchodného mena k 07.12.2007 na AXA Leben AG
Sídlo: General Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthur, Švajčiarsko
% podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní DSS: 100% v čase založenia DSS;
- v roku 2010 prebehol prevod akcií z AXA Leben AG na AXA životní pojišťovna a.s. (predchádzajúci súhlas vydaný dňa 27.05.2010), zmluva o prevode akcii podpísaná dňa 30.8.2010.
 
Aktuálne údaje o akcionárovi
Obchodné meno: AXA životní pojišťovna a.s. (od 30.08.2010)
Identifikačné údaje: Sídlo: Praha 2, Lazarská 13/8, PSČ 12000 (Česká republika), IČO: 61859524, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 2831
% podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní DSS: 100%
Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

  • appStore.png
  • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

  • AXA.com