AXA d.s.s., a.s. /O-nas/Skupina-AXA/Spolocnosti-skupiny-AXA/Dochodkova-spravcovska-spolocnost/Obsah/AXA-d-s-s-,-a-s XX | Skupina AXA

Dôchodková správcovská spoločnosť vznikla v októbri 2004 a s celkovým počtom vyše 374 000 klientov patrí medzi lídrov na slovenskom trhu. Prostriedky svojich klientov zhodnocuje prostredníctvom troch dôchodkových fondov.

Viac o starobnom dôchodkovom sporení

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png