Sídlo /O-nas/Skupina-AXA/Spolocnosti-skupiny-AXA/Dochodkova-spravcovska-spolocnost/Obsah/Sidlo XX | Skupina AXA

Sídlo spoločnosti:

AXA d.s.s., a.s.
Kolárska 6
811 06 Bratislava

Korešpondenčná adresa:

AXA d.s.s., a.s.
Kolárska 6
812 85 Bratislava

Identifikačné údaje:

IČO: 35 903 821
DIČ: 2021892961
IČ DPH: SK7020000471

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3441/B.

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

  • appStore.png
  • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

  • AXA.com