AXA d.d.s., a.s. /O-nas/Skupina-AXA/Spolocnosti-skupiny-AXA/Doplnkova-dochodkova-spolocnost/Obsah/AXA-d-d-s-,-a-s XX | Skupina AXA

Doplnková dôchodková spoločnosť vznikla transformáciou z doplnkovej dôchodkovej poisťovne v roku 2006. Pôvodná doplnková dôchodková poisťovňa DDP LIPA vznikla už v roku 1999 a po vstupe švajčiarskeho kapitálu v roku 2002 pôsobila pod názvom DDP CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS.

Viac o doplnkovom dôchodkovom sporení

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

  • appStore.png
  • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

  • AXA.com