Sídlo /O-nas/Skupina-AXA/Spolocnosti-skupiny-AXA/Investicna-spolocnost/Obsah/Sidlo XX | Skupina AXA

AXA investiční společnost a.s., so sídlom Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČ: 645 79 018, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka č.: 7462, podnikajúca prostredníctvom svojej pobočky v Slovenskej republike:

Sídlo:

AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko
Kolárska 6
811 06 Bratislava

Korešpondenčná adresa:

AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko
Kolárska 6
812 59 Bratislava

Identifikačné údaje:

IČO: 36 770 540
DIČ: 2022376785
IČ DPH: SK7020000471

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 1475/B.

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

  • appStore.png
  • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

  • AXA.com