Sídlo /O-nas/Skupina-AXA/Spolocnosti-skupiny-AXA/Servisna-spolocnost/Obsah/Sidlo XX | Skupina AXA

Sídlo spoločnosti:

AXA Services, s. r. o.
Kolárska 6
811 06 Bratislava

Korešpondenčná adresa:

AXA Services, s. r. o.
Kolárska 6
812 54 Bratislava

Identifikační údaje:

IČO: 35 893 940
DIČ: 2021859862
IČ DPH: SK7020000471

Spoločnost je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 32 514/B.

Spoločnost je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 32 514/B.