Sídlo /O-nas/Skupina-AXA/Spolocnosti-skupiny-AXA/Servisna-spolocnost/Obsah/Sidlo XX | Skupina AXA

AXA Management Services s. r. o., so sídlom Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČ: 256 72 703, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka č. 60002, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky:

Sídlo spoločnosti:

AXA Management Services s.r.o., organizačná zložka Slovensko
Kolárska 6
811 06 Bratislava

Korešpondenčná adresa:

AXA Management Services s.r.o., organizačná zložka Slovensko
Kolárska 6
811 06 Bratislava

Identifikační údaje:

IČO: 50008056
DIČ: 4120023677
IČ DPH: SK7020000471

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 3043/B.

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

  • appStore.png
  • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

  • AXA.com