Zahraničné ocenenia | Získané ocenenia

Global Insurance Brand 2018

Global Insurance Brand 2018 Desiaty rok po sebe
najhodnotnejšia značka medzi svetovými poisťovňami

Global Insurance Brand 2017

Global Insurance Brand 2017 Deviaty rok po sebe
najhodnotnejšia značka medzi svetovými poisťovňami

Global Insurance Brand 2016

Global Insurance Brand 2016 Ôsmy rok po sebe
najhodnotnejšia značka medzi svetovými poisťovňami

Global Insurance Brand 2015

Global Insurance Brand 2015 Siedmy rok po sebe
najhodnotnejšia značka medzi svetovými poisťovňami

Global Insurance Brand 2014

Global Insurance Brand 2014 Šiesty rok po sebe
najhodnotnejšia značka medzi svetovými poisťovňami

Green Global Insurance Brand 2014

Green Global Insurance Brand 2014 V rebríčku Najekologickejších značiek zaujíma AXA v rámci svojho odvetvia celosvetovo vedúcu pozíciu

Global Insurance Brand 2013

Global Insurance Brand 2013 Piaty rok po sebe najhodnotnejšia značka medzi svetovými poisťovňami
Viac o oceneniach

Global Insurance Brand

Sme najhodnotnejšou svetovou značkou v oblasti poisťovníctva

AXA sa už po siedmy po sebe zaradila medzi 100 najprestížnejších značiek sveta a obhájila svoju pozíciu najlepšej svetovej značky medzi poisťovňami. V celosvetovo uznávanom rebríčku Best Global Brands 2015, ktorý každoročne vytvára server Interbrand, sa AXA umiestnila na 48. mieste (postup o 5 priečok oproti minulému roku). Rebríček vypočítava hodnotu jednotlivých značiek na základe troch hlavných kritérií: finančných výsledkov spoločnosti, silu značky a rolu pri nákupe produktov a služieb. Hodnota značky AXA vzrástla medziročne o 14% a je odhadovaná na 9,254 miliardy USD. Za úspechom značky stojí hlavne expanzia do nových teritórií, investície do technologických laboratórií a začínajúcich podnikov, partnerstvo s vedúcimi spoločnosťami a univerzitami v oblasti technológií, koncepcia spoločenskej zodpovednosti a digitalizácia ponúkajúca zákazníkom nové digitálne zážitky v spojení s poisťovníctvom vďaka internetovým aplikáciám a využívaní Facebooku či LinkedIn.

Best Global Green Brand

Sme najekologickejšou značkou v oblasti poisťovníctva

V roku 2014 sa nám po minuloročnom výbornom druhom mieste podarilo upevniť postavenie v rámci ekologických značiek a stali sme sa najekologickejšou značkou v oblasti poisťovníctva. Ocenenie sme získali vďaka iniciatívam vo výskume ekologických rizík a znižovaní ekologickej stopy.

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

  • appStore.png
  • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

  • AXA.com