AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Na slovenskom poisťovacom trhu pôsobíme od januára 2006 a vypracovali sme sa do pozície spoločnosti, ktorá poskytuje širokú paletu služieb na štandardnej európskej úrovni.

Detaily Zavrieť

AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Sme najmladším členom skupiny UNIQA v SR, na slovenský trh neživotného poistenia sme vstúpili koncom roka 2008.

Detaily Zavrieť

UNIQA d.d.s., a.s.

UNIQA d.d.s., a.s. poskytuje doplnkové dôchodkové sporenie s hlavným zameraním na vysokú kvalitu služieb klientom a je najdynamickejšie sa rozvíjajúcou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na Slovensku.

Detaily Zavrieť

UNIQA d.s.s., a.s.

Dôchodková správcovská spoločnosť vznikla v októbri 2004 a s celkovým počtom vyše 374 000 klientov patrí medzi lídrov na slovenskom trhu. Prostriedky svojich klientov zhodnocuje prostredníctvom troch dôchodkových fondov.

Detaily Zavrieť

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Investovanie do podielových fondov sme začali ponúkať hneď po vstupe na slovenský trh v marci 2007.

Detaily Zavrieť
Vitajte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie