Sídlo /O-nas/UNIQA-Insurance-Group/Spolocnosti-skupiny-UNIQA/Servisna-spolocnost/Obsah/Sidlo XX | UNIQA Insurance Group

UNIQA Management Services, s. r. o., so sídlom Evropská 810/136, Vokovice, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 256 72 703, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka č. 60002, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky:

Sídlo spoločnosti:

UNIQA Management Services, s.r.o., organizačná zložka Slovensko
Krasovského 15
851 01 Bratislava

Korešpondenčná adresa:

UNIQA Management Services, s.r.o., organizačná zložka Slovensko
Krasovského 15
851 01 Bratislava

Identifikační údaje:

IČO: 50008056
DIČ: 4120023677
IČ DPH: SK7020000471

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 3043/B.

Kódex správania UNIQA >

Vitajte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie