Spätná väzba klientov /O-nas/UNIQA-Insurance-Group/Standard-kvality/Obsah/Spatna-vazba-klientov XX | Finančná skupina AXA

Klientov žiadame o ich hodnotenie našich produktov a služieb. Ich spätnú väzbu otvorene publikujeme na webových stránkach.

Finančná skupina AXA od roku 2017 ako prvá finančná inštitúcia v Slovenskej a Českej republike verejne zobrazuje klientske hodnotenia svojich produktov a služieb.

Platformu pre opytovanie sa, vyhodnocovanie a publikovanie hodnotení našich klientov poskytuje nezávislá spoločnosť eKomi.

Prečo to robíme:

Našou stratégiou je dôsledná orientácia na klienta. Chceme byť v pozícií partnera, ktorý stojí po boku klienta vo všetkých kľúčových momentoch jeho života. A to, či už sa jedná o prevenciu, servis, krytie rizík, zhodnotenie úspor na dôchodok či investície.

Aktívne sa klientov pýtame na ich spätnú väzbu spokojnosti s našimi produktami a službami. Zaujíma nás, čo robíme dobre a v čom by sme sa mali zlepšiť.

Ako sa pýtame:

Po ukončení škodovej udalosti, pošleme klientovi e-mail s odkazom na vyplnenie dotazníku spokojnosti. Pýtame sa na udalosti, ktoré sú z pohľadu našich klientov najpodstatnejšie, a to: proces nákupu produktu, jeho využitie – napr. vybavenie škodovej udalosti v životnom alebo neživotnom poistení, výplata penzijného sporenia alebo investícií.

Ako hodnotenie spracovávame:

Vyplnené dotazníky spracováva nezávislá spoločnosť. Komentár klienta je anonymizovaný z hľadiska uvedených mien, názvov alebo súm a spolu s hodnotením pomocou hviezdičiek je uverejnený na našich webových stránkach.

Za každé hodnotenie sme vďační. Pozitívne nechávame bez priamej odozvy a pracujeme s nimi interne v rámci našej spoločnosti. Na negatívne hodnotenia reagujeme v rozpätí niekoľkých dní. Snažíme sa vysvetliť zvolené postupy alebo ich opätovne posudzujeme. Klienti nám dávajú šancu napraviť nielen individuálne vnímané nedostatky, ale aj systémovo zlepšovať naše procesy a produkty.

Vitajte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie