Vyberte si spoľahlivú ochranu pre svoje auto

  • Široké poistné krytie
  • Pripoistenie čelného skla zahŕňa všetky sklá
  • Možnosť získať až 60 % bonus za bezškodový
    priebeh

Prečo AXA?

  • Pobočky po celom Slovensku
  • Finančný plán na mieru
  • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Udeľujem súhlas spoločnostiam finančnej skupiny AXA na Slovensku, tj.: AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA d.d.s., a.s., AXA Management Services s.r.o., organizačná zložka Slovensko so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, telefónne číslo s cieľom:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky mojim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami,

pričom takýto súhlas udeľujem na obdobie trvania zmluvného vzťahu s ktoroukoľvek z vymenovaných spoločností a následne aj na obdobie 5 rokov po skončení takéhoto zmluvného vzťahu. Ak sa nestanem klientom žiadnej zo spoločností AXA, udeľujem súhlas na obdobie 5 rokov od tohto udelenia.

Ďalej by sme Vás chceli informovať, že poskytnutý súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, buď telefonicky na AXA linke +421 2 2929 2929, e-mailom na info@axa.sk, alebo písomne na adrese AXA, Kolárska 6, 811 06 Bratislava.

Zároveň potvrdzujete, že ste sa oboznámili s textom Informačného memoranda. Jeho znenie nájdete na webovej stránke AXA, na www.axa.sk/osobne-udaje/.

 
 

Bonusy a zľavy /Produkty/Auto/Havarijne-poistenie/Obsah/Bonusy-a-zlavy XX | Havarijné poistenie

Komplexné poistenie pre zodpovednú jazdu

Vďaka rôznym zľavám a bonusom môžete získať výhodné havarijné poistenie. V prípade, že máte uzatvorenú inú zmluvu u nás, získate 5 % zľavu z poistenia.

Bonus

Bonus je suma, o ktorú sa znižuje poistné v prípade bezškodového priebehu. tzn. rozhodnou dobou na účely jeho výpočtu sú celé mesiace od začiatku trvania povinného zmluvného poistenia.

Výška bonusu sa udáva v %.

Za každú poistnú udalosť, z ktorej vyplynula povinnosť uhradiť poistné plnenie, sa rozhodná doba znižuje o 24 mesiacov. V krajných prípadoch sa tak môže dostať až do mínusových hodnôt, čím vzniká tzv. malus - suma udávaná v %, o ktorú sa dočasne navyšuje cena poistného. Za každú poistnú udalosť v posledných 3 rokoch sa poistné navyšuje o 50 % a za každú poistnú udalosť v posledných 4 -8 rokoch sa poistné navyšuje o 20 %.

 
Stupeň bonusu/malusu Počet mesiacov Koeficient Zľava / prirážka
B7 120 a viac 0,40 -60 %
B6 96 až 119 0,45 -55 %
B5 84 až 95 0,50 -50 %
B4 72 až 83 0,60 -40 %
B3 60 až 71 0,70 -30 %
B2 48 až 59 0,80 -20 %
B1 24 až 47 0,90 -10 %
B0 0 až 23 1,00 0 %
M1 -24 až -1 1,50 50 %
M2 -48 až -24 3,00 200 %
M3 -49 a menej 9,00 800 %
Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png