Vyberte si spoľahlivú ochranu pre svoje auto

 • Široké poistné krytie
 • Pripoistenie čelného skla zahŕňa všetky sklá
 • Možnosť získať až 60 % bonus za bezškodový
  priebeh

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Kliknutím na tlačítko "Kontaktujte ma" poskytujem súhlas spoločnostiam AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA d.s.s., a.s., AXA d.d.s., a.s., AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a AXA Services, s.r.o. so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 122/20013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytnutia informácií alebo finančnej alebo obchodnej služby jednotlivých Spoločností po dobu troch rokov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, ak majú Spoločnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe, táto povinnosť môže byť splnená zverejnením oznamu na webovom sídle jednotlivých Spoločností. Moje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov stanovuje zákon o ochrane osobných údajov, je to však najmä právo na potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, právo na zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania a právo na opravu alebo likvidáciu osobných údajov, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne.

 
 

Popis /Produkty/Auto/Havarijne-poistenie/Obsah/Popis XX | Havarijné poistenie

Komplexné poistenie pre zodpovednú jazdu

Chráňte vás a vaše auto prostredníctvom havarijného poistenia a majte všetko pod kontrolou, či už brázdite lesom, po diaľnici alebo parkujete pred domom.

Vyberte si jeden z 3 balíčkov havarijného poistenia (KASKO) - GO MINI, GO KLASIK alebo GO MAXI. Okrem základných balíčkov poistenia je tiež možné vybrať si z 5 pripoistení vrátane extra Asistenčnej služby MAX. Spolu s poistením si môžete súčasne uzatvoriť aj Úrazové poistenie poistníka, ktoré chráni vás ako poisteného v akomkoľvek vozidle, ktoré používate.

Bežnú asistenčnú službu máte u nás ZADARMO a k tomu aj odtiahnutie vášho auta po celej ČR a SR a výmenu pneumatík 2 x ročne až do výšky 120 €.

Už v základnom balíčku GO MINI získate najzákladnejšiu potrebnú ochranu vášho auta v prípade živelného poškodenia, stretu so zverou, vandalizmu a odcudzenia vozidla. Vyššie balíčky sa následne rozširujú o ďalšie možnosti pripoistenia pre ešte väčšiu ochranu. Navyše si k poistenie môžete zvoliť ďalšie pripoistenia.

Porovnajte si 3 balíčky havarijného poistenia:

Obsah balíčka GO MINI GO KLASIK GO MAXI
Živelné poškodenie
Stret so zverou
Vandalizmus
Krádež vozidla
Havária  
Stret s iným účastníkom cestnej premávky  
GAP1    
Asistencie

Uzatvorenie havarijného poistenia

Havarijné poistenie čiže KASKO si môžete uzatvoriť na ktorejkoľvek z našich pobočiek alebo prostredníctvom vášho finančného sprostredkovateľa. Poistenie je platné po zaplatení poistného.

Ktoré dokumenty k uzatvoreniu havarijného poistenia potrebujete

K úspešnému uzatvoreniu havarijného poistenia si pripravte:

 • Nové vozidlo: Veľký TP vrátane časti o držiteľovi vozidla, prípadne faktúru alebo preberací protokol
 • Novo zakúpené staršie vozidlo: fotodokumentáciu, veľký TP
 • Staršie vozidlo, ktoré bolo poistené: okrem fotodokumentácie a veľkého TP aj doklad o predchádzajúcom poistení (napr. Výročné list alebo doklad o bezškodovom priebehu)
Čo vám poistíme

Havarijné poistenie chráni vaše motorové vozidlo aj jeho súčasti pred škodami vzniknutými dopravnými nehodami, krádežou, živelnými udalosťami a vandalizmom. Označujeme ho tiež odborným výrazom KASKO. Poistiť si môžete každé osobné a ľahké úžitkové vozidlo do 3,5 tony s maximálnym počtom 9 sedadiel. Spolu s automobilom vám radi poistíme tiež jeho doplnkovú aj zvláštnu výbavu a prívesy do celkovej hmotnosti 750 kg.

1poistenie GAP (kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla, neprevyšujúcou poistnú sumu a poistným plnením z poistnej udalosti neprevyšujúcim všeobecnú hodnotu vozidla, za stanovených podmienok)