Vyberte si spoľahlivú ochranu pre svoje auto

 • Široké poistné krytie
 • Pripoistenie čelného skla zahŕňa všetky sklá
 • Možnosť získať až 60 % bonus za bezškodový
  priebeh

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Udeľujem súhlas spoločnostiam finančnej skupiny AXA na Slovensku, tj.: AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA d.d.s., a.s., AXA Management Services s.r.o., organizačná zložka Slovensko so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, telefónne číslo s cieľom:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky mojim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami,

pričom takýto súhlas udeľujem na obdobie trvania zmluvného vzťahu s ktoroukoľvek z vymenovaných spoločností a následne aj na obdobie 5 rokov po skončení takéhoto zmluvného vzťahu. Ak sa nestanem klientom žiadnej zo spoločností AXA, udeľujem súhlas na obdobie 5 rokov od tohto udelenia.

Ďalej by sme Vás chceli informovať, že poskytnutý súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, buď telefonicky na AXA linke +421 2 2929 2929, e-mailom na info@axa.sk, alebo písomne na adrese AXA, Kolárska 6, 811 06 Bratislava.

Zároveň potvrdzujete, že ste sa oboznámili s textom Informačného memoranda. Jeho znenie nájdete na webovej stránke AXA, na www.axa.sk/osobne-udaje/.

 
 

Popis /Produkty/Auto/Havarijne-poistenie/Obsah/Popis XX | Havarijné poistenie

Komplexné poistenie pre zodpovednú jazdu

Chráňte vás a vaše auto prostredníctvom havarijného poistenia a majte všetko pod kontrolou, či už brázdite lesom, po diaľnici alebo parkujete pred domom.

Vyberte si jeden z 3 balíčkov havarijného poistenia (KASKO) - GO MINI, GO KLASIK alebo GO MAXI. Okrem základných balíčkov poistenia je tiež možné vybrať si z 5 pripoistení vrátane extra Asistenčnej služby MAX. Spolu s poistením si môžete súčasne uzatvoriť aj Úrazové poistenie poistníka, ktoré chráni vás ako poisteného v akomkoľvek vozidle, ktoré používate.

Bežnú asistenčnú službu máte u nás ZADARMO a k tomu aj odtiahnutie vášho auta po celej ČR a SR a výmenu pneumatík 2 x ročne až do výšky 120 €.

Už v základnom balíčku GO MINI získate najzákladnejšiu potrebnú ochranu vášho auta v prípade živelného poškodenia, stretu so zverou, vandalizmu a odcudzenia vozidla. Vyššie balíčky sa následne rozširujú o ďalšie možnosti pripoistenia pre ešte väčšiu ochranu. Navyše si k poistenie môžete zvoliť ďalšie pripoistenia.

Porovnajte si 3 balíčky havarijného poistenia:

Obsah balíčka GO MINI GO KLASIK GO MAXI
Živelné poškodenie
Stret so zverou
Vandalizmus
Krádež vozidla
Havária  
Stret s iným účastníkom cestnej premávky  
GAP1    
Asistencie

Uzatvorenie havarijného poistenia

Havarijné poistenie čiže KASKO si môžete uzatvoriť na ktorejkoľvek z našich pobočiek alebo prostredníctvom vášho finančného sprostredkovateľa. Poistenie je platné po zaplatení poistného.

Ktoré dokumenty k uzatvoreniu havarijného poistenia potrebujete

K úspešnému uzatvoreniu havarijného poistenia si pripravte:

 • Nové vozidlo: Veľký TP vrátane časti o držiteľovi vozidla, prípadne faktúru alebo preberací protokol
 • Novo zakúpené staršie vozidlo: fotodokumentáciu, veľký TP
 • Staršie vozidlo, ktoré bolo poistené: okrem fotodokumentácie a veľkého TP aj doklad o predchádzajúcom poistení (napr. Výročné list alebo doklad o bezškodovom priebehu)
Čo vám poistíme

Havarijné poistenie chráni vaše motorové vozidlo aj jeho súčasti pred škodami vzniknutými dopravnými nehodami, krádežou, živelnými udalosťami a vandalizmom. Označujeme ho tiež odborným výrazom KASKO. Poistiť si môžete každé osobné a ľahké úžitkové vozidlo do 3,5 tony s maximálnym počtom 9 sedadiel. Spolu s automobilom vám radi poistíme tiež jeho doplnkovú aj zvláštnu výbavu a prívesy do celkovej hmotnosti 750 kg.

1poistenie GAP (kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla, neprevyšujúcou poistnú sumu a poistným plnením z poistnej udalosti neprevyšujúcim všeobecnú hodnotu vozidla, za stanovených podmienok)

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png