Vyberte si spoľahlivú ochranu pre svoje auto

 • Široké poistné krytie
 • Pripoistenie čelného skla zahŕňa všetky sklá
 • Možnosť získať až 60 % bonus za bezškodový
  priebeh

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Udeľujem súhlas spoločnostiam finančnej skupiny AXA na Slovensku, tj.: AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA d.d.s., a.s., AXA Management Services s.r.o., organizačná zložka Slovensko so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, telefónne číslo s cieľom:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky mojim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami,

pričom takýto súhlas udeľujem na obdobie trvania zmluvného vzťahu s ktoroukoľvek z vymenovaných spoločností a následne aj na obdobie 5 rokov po skončení takéhoto zmluvného vzťahu. Ak sa nestanem klientom žiadnej zo spoločností AXA, udeľujem súhlas na obdobie 5 rokov od tohto udelenia.

Ďalej by sme Vás chceli informovať, že poskytnutý súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, buď telefonicky na AXA linke +421 2 2929 2929, e-mailom na info@axa.sk, alebo písomne na adrese AXA, Kolárska 6, 811 06 Bratislava.

Zároveň potvrdzujete, že ste sa oboznámili s textom Informačného memoranda. Jeho znenie nájdete na webovej stránke AXA, na www.axa.sk/osobne-udaje/.

 
 

Pripoistenia /Produkty/Auto/Havarijne-poistenie/Obsah/Pripoistenia XX | Havarijné poistenie

Komplexné poistenie pre zodpovednú jazdu

Aby ste mali na ceste istotu, že bude o vás v prípade potreby kvalitne postarané, môžete si k havarijnému poisteniu zvoliť ľubovoľný počet pripoistení.

Na výber máte:

Úrazové pripoistenie

Prevážate často aj ďalšie osoby? Potom vám odporúčame úrazové pripoistenie ako súčasť k HAV.

V tomto pripoistení si môžete sami zvoliť limit pre plnenie trvalých následkov. Limit pre smrť úrazom je potom polovica zvoleného limitu plnenia pre trvalé následky. Vybrať si môžete v rozmedzí od 4 tis. € a ž 200 tis. €. Môžete si zvoliť medzi variantami pripoistenia iba pre vodiča alebo pre vodiča a všetky osoby prepravované vo vozidle.

Pripoistenie náhradného vozidla

Pokrýva náklady za prenájom náhradného vozidla po dobu opravy poisteného vozidla v dôsledku poškodenia vozidla následkom dopravnej nehody.

 • Maximálny celkový limit 400 €, maximálne však po dobu 10 dní.
 • Pripoistenie sa uzatvára bez spoluúčasti.
Pripoistenie batožiny

Slúži pre prípad poškodenia alebo zničenia batožiny prepravovanej vo vozidle pri nehode, živelnej udalosti, krádeži vlámaním alebo lúpežným prepadnutím.

Vzťahuje sa na batožinu a veci osobnej potreby, ktoré sú v danej chvíli vo vozidle, prípadne sú umiestnené v strešnom boxe. Za batožinu považujeme aj detskú sedačku pre dieťa žijúce v spoločnej domácnosti poistníka či poisteného.

Maximálny limit plnenia je 1 000 €. Pri krádeži zo strešného boxu je maximálne plnenie stanovené na 500 €.

Poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti s výnimkou krádeže z uzamykateľného strešného boxu, kde sa poistenie dojednáva so spoluúčasťou vo výške 166 €.

Pripoistenie skiel

Pripoistenie skiel slúži pre prípad poškodenia, zničenia alebo krádeže všetkých skiel akoukoľvek náhodnou udalosťou. Pripoistenie platí pre všetky sklá na aute. V prípade, že nám v prípade škody dodáte fotodokumentáciu skiel, dohodnutá spoluúčasť z poistného plnenia v prvom roku bude 20 % a od druhého roku 80 € pre každú poistnú udalosť (pokiaľ fotodokumentáciu nedodáte, uplatňuje sa navýšenie spoluúčasti o 30 %). Ak si navyše necháte poškodené sklo opraviť (vymeniť) v zmluvnom servise, bude spoluúčasť znížená o 40 €.

Ponúkame 3 varianty limitov:

 • 400 €
 • 800 €
 • 1 600 €
Pripoistenie asistencie MAX

Toto pripoistenie slúži ako doplnkové pripoistenie a od bežného pripoistenia asistencie, ktoré máte v rámci poistenia zadarmo sa odlišuje vyššími limitmi poistného plnenia a väčším rozsahom poskytovaných služieb. Viac o pripoistení asistencie MAX sa dozviete v časti Výhody / Pomoc v núdzi na cestách 24 hodín denne a bezplatne. Toto pripoistenie je súčasťou havarijného poistenia a povinného zmluvného poistenia.

Spolu s poistením a pripoisteniami si môžete súčasne uzatvoriť aj Úrazové poistenie poistníka, ktoré chráni vás ako poisteného v akomkoľvek vozidle, ktoré používate.

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

Aplikácia AXA Drive 

 • appStore.png
 • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

 • AXA.com