Vyberte si spoľahlivú ochranu pre svoje auto

 • Široké poistné krytie
 • Pripoistenie čelného skla zahŕňa všetky sklá
 • Možnosť získať až 60 % bonus za bezškodový
  priebeh

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Kliknutím na tlačítko "Kontaktujte ma" poskytujem súhlas spoločnostiam AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA d.s.s., a.s., AXA d.d.s., a.s., AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a AXA Services, s.r.o. so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 122/20013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytnutia informácií alebo finančnej alebo obchodnej služby jednotlivých Spoločností po dobu troch rokov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, ak majú Spoločnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe, táto povinnosť môže byť splnená zverejnením oznamu na webovom sídle jednotlivých Spoločností. Moje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov stanovuje zákon o ochrane osobných údajov, je to však najmä právo na potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, právo na zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania a právo na opravu alebo likvidáciu osobných údajov, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne.

 
 

Výhody /Produkty/Auto/Havarijne-poistenie/Obsah/Vyhody XX | Havarijné poistenie

Komplexné poistenie pre zodpovednú jazdu

Váš majetok je pre nás na prvom mieste

 • Máme pre vás tri varianty poistenia, z ktorých si vyberie každý šofér
  Vaše auto si môžete poistiť v rámci hlavného poistenia v troch variantoch – GO MINI, GO KLASIK a GO MAXI. Už v základnom variante havarijného poistenia nájdete takmer všetky dôležité poistné krytia, vrátane krádeže vozidla či jeho príslušenstva. Samozrejmosťou je tiež možnosť výberu výšky spoluúčasti.

 • Spravodlivo poistíme nové ale aj ojazdené auto
  Nové vozidlá vám poistíme na plnú novú kúpnu cenu. Ojazdené vozidlá naopak poisťujeme na všeobecnú cenu, teda reálnu hodnotu obvyklú v danom čase a mieste.

 • Bez zbytočných požiadaviek na zabezpečenie vozidla
  Nevyžadujeme drahé zabezpečovacie prvky, aby ste získali nižšiu sadzbu poistného. Pri základnej poistnej sume plne postačuje mechanické zabezpečenie vozidla uzamknutím. Zvýšené zabezpečenie požadujeme u drahších vozidiel.

 • Odmeníme vás za bezpečnú jazdu...
  Pre všetkých zodpovedných vodičov máme pripravenú zľavu z bonusu za bezškodový priebeh vo výpočte Havarijného poistenia až do 60% v prípade, že nám doložíte potvrdenie o bezškodovom priebehu od predchádzajúceho poisťovateľa. Zároveň, všetky vaše bonusy z predchádzajúcej poisťovne sa vám jednoducho prenesú s novým poistením k nám.

 • a zároveň vám ponúkneme širokú škálu zliav
  Po novom sme zaviedli zľavu z Havarijného poistenia pre ZŤP a ZŤP/S vo výške 15% a pre všetkých tých, ktorí si už u nás uzatvorili akúkoľvek zmluvu máme pripravenú zľavu 5%. Navyše, ak máte viac ako 30 rokov, dostanete od nás zvýhodnenú sadzbu poistenia za váš vek.

 • Pridajte si k HAV aj pripoistenia počítajúce s každou situáciou, ktorá vás môže stretnúť a jazdite s úsmevom na tvári
  Na výber máte z 6 pripoistení, ktoré môžete medzi sebou ľubovoľne kombinovať. Pripoistíme vám napríklad všetky sklá na vašom vozidle, ostatné prepravované osoby v aute, batožinu náhradné vozidlo v prípade nehody.

 • Váš majetok je pre nás na prvom mieste
  Ak si necháte opraviť poškodené vozidlo v našom zmluvnom servise, znížime vám dohodnutú spoluúčasť až o 80 €, môžete teda získať až nulovú spoluúčasť.
Pomoc v núdzi na cestách 24 hodín denne. Bezplatne.

Ku kvalitným službám vám navyše prinášame i bezplatné asistenčné služby. Vďaka nim sa na nás môžete obrátiť 24 hodín denne, a to nielen pri vzniknutej poistnej udalosti, ale aj pokiaľ potrebujete pomôcť s riešením akýchkoľvek komplikácií na cestách, vrátane tých zahraničných. Môže ísť o zabuchnuté kľúče, prepichnutú pneumatiku alebo napríklad komplikované jednania s dopravnými policajtmi.

Auto vám po nehode odtiahneme zadarmo kdekoľvek v rámci SR, a v prípade nehody vám preplatíme bezpečnú cestu domov vlakom alebo autobusom. Navyše vám v prípade defektu alebo poškodenia preplatíme poškodené pneumatiky – a to až 2x ročne do výšky 120€.

Asistenčné služby

Bezplatné poskytnutie asistenčných služieb je súčasťou povinného ručenia i havarijného poistenia.

Asistenčné služby Rozsah plnenia
NEHODA Slovenská republika Zahraničie
Oprava na mieste 116 € 150 €
Odtiahnutie Bez limitu 150 €
Úschova vozidla 7 dní 7 dní
Úschova vozidla do miesta bydliska Bez limitu Zorganizovanie
Ubytovanie pre posádku vozidla 83 €/1 osoba 2 noci × 75 €/1 osoba €
Zapožičanie náhradného vozidla 24 hodín 48 hodín
Vlak II. triedy, autobus zorganizovanie zorganizovanie
 
PORUCHA Slovenská republika Zahraničie
Oprava na mieste 70 € 150 €
Odtiahnutie 70 € 150 €
Úschova vozidla Zorganizovanie 7 dní
Odtiahnutie vozidla do miesta bydliska 70 € Zorganizovanie
Ubytovanie pre posádku vozidla Zorganizovanie 2 noci × 75 €/1 osoba
Zapožičanie náhradného vozidla Zorganizovanie 48 hodín
Vlak II. triedy, autobus 70 € Zorganizovanie
 
INÉ UDALOSTI Slovenská republika Zahraničie
Strata kľúčov automobilu 50 € 50 €
Defekt pneumatiky 120 € 120 €
Dovoz paliva, odťah do opravovne 50 € 50 €
 
BEZPLATNÁ PRÁVNA ASISTENCIA Slovenská republika Zahraničie
Ročný limit poistného plnenia 415 €
Administratívne a právne informácie súvisiace s vozidlom ÁNO ÁNO
Asistencia pri jednaní s políciou – formuláre, dokumenty, potvrdenia ÁNO ÁNO
 
PRIPOISTENIE PRÁVNEJ ASISTENCE – program Komfort Slovenská republika Zahraničie
Ročný limit poistného plnenia 4 136 €
Priestupkové alebo trestné riadenie po dopravnej nehode vozidla ÁNO ÁNO
Spory s opravnou vozidla, spory súvisiace s STK ÁNO NIE
Spory súvisiace s garážou alebo parkovacím miestom vozidla ÁNO NIE

Legenda:
ÁNO – zaistenie a uhradenie.
zorganizovanie – zorganizovanie – zaistenie, pričom náklady znáša klient.
Suma v € – zaistenie a uhradenie, avšak len do výšky uvedenej sumy.

Administratívno - právna pomoc súčasného poistenia
 • Pri spore s autoservisom,
 • pri problémoch s políciou, či úradmi
 • alebo pri strate dokladov od vozidla

vám poradíme a pomôžeme na AXA linke +421 2 2929 2929.