Ušetrite desiatky eur a získajte jedny z najširších asistenčných služieb na trhu

 • Sadzby odvodené od výkonu i objemu motora
 • Výhodný systém bonusov z ceny povinného zmluvného poistenia
 • Zľava pri jednorazovej ročnej platbe

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova


Uzatvoriť online

Nestrácajte čas a uzatvorte si poistenie jednoducho a rýchlo online a získajte 10 % zľavu.
Pripravte si:

 • technický preukaz vozidla
 • platobnú kartu

Uzatvoriť online

Otázky a odpovede /Produkty/Auto/Povinne-zmluvne-poistenie/Obsah/Otazky-a-odpovede XX | Povinné zmluvné poistenie

Komplexné poistenie pre zodpovednú jazdu

1. Má povinné zmluvné poistenie od AXA nejakú spoluúčasť?

Nie, uhradíme celú škodu, ktorá je spôsobená u nás poisteným vozidlom.

2. Čo mám urobiť, keď niekomu svojím autom spôsobím škodu?

Ak je niekto:

 • zranený, či dokonca usmrtený
 • a ak je škoda vyššia ako 3 319 €
 • alebo ak poškodíte pozemnú komunikáciu,

volajte políciu. Potom udalosť nahláste na AXA linke +421 2 2929 2929. V ostatných prípadoch len spíšte s poškodeným Správu o nehode a udalosť nahláste na AXA linke.

3. Môžem výšku bonusov spočítať, ak som mal v minulosti poistených viac vozidiel?

Áno, ale len za predpokladu, že vozidlá boli poistené v rôznych obdobiach. Pokiaľ boli istý čas vozidlá poistené súčasne, je táto doba bonusu započítaná len jedenkrát.

4. Aký si môžem zvoliť limit plnenia?

Samostatné varianty limitov PZP od AXA:

 • 2,5 / 5,24 - 2,5 mil. € pre škody na majetku a 5,24 mil. € pre škody na zdraví
 • 5 / 7 - 5 mil. € pre škody na majetku a 7 mil. € pre škody na zdraví

Poistenie v balíčkoch:

 • PZP PLUS - PZP 2,5 / 5,24 mil. € + pripoistenie úrazu vodiča s limitom 10/5 tis. €
 • PZP PRÉMIUM - PZP 5 / 7 mil. € + pripoistenie úrazu vodiča s limitom 20/10 tis. € + pripoistenie batožiny s limitom 500 € + pripoistenie náhradného vozidla na 3 dni+ pripoistenie vlastnej totálnej škody s limitom 5 tis. €
5. Podľa akých kritérií sa stanovuje výška poistného?

Na rozdiel od väčšiny ostatných poisťovní nezaraďujeme vozidlá do kategórií podľa objemu, ale podľa výkonu motora, veku a trvalého bydliska držiteľa vozidla, značky a modelu vozidla.

6. Čo potrebujem k uzatvoreniu poistenia a ako najlepšie si ho môžem uzatvoriťť?

Poistenie Auto si môžete uzatvoriť v ktorejkoľvek pobočke AXA alebo priamo u obchodníka. K uzatvoreniu potrebujete veľký technický preukaz a občiansky preukaz, v ktorom sú uvedené všetky potrebné údaje pre uzatvorenie zmluvy.

7. Kedy budem poistený?

Poistenie je možné uzatvoriť s okamžitou platnosťou, tzn. po podpísaní zmluvy ste okamžite poistený. Je možné uzatvoriť zmluvu s odloženým začiatkom poistenia, a to až o 3 mesiace.

8. V ktorých krajinách budem poistený?

Povinné zmluvné poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré vzniknú v priebehu poistenia na území Slovenskej republiky, členských štátov Európskej únie cudzieho štátu, s ktorým má Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP) dohodu o vzájomnom vyrovnávaní nároku na škodu spôsobenú prevádzkou vozidla.

9. Aký mám doklad o poistení?

Platným dokladadom o poistení je v tuzemsku Biela karta a v zahraničí Zelená karta. Majte obidve vždy po ruke k prípadnému predloženiu pri cestnej kontrole.

10. Aké sú možnosti platby poistného?

Môžete si zvoliť rôzne spôsoby platby poistného, a to bez prirážok:

 • Bankovým prevodom
 • Poštovou poukážkou

Preferovaným spôsobom v našej poisťovni je spôsob platby bankovým prevodom.

11. V akých časových intervaloch môžem svoje poistenie platiť?

Môžete si zvoliť ročnú, polročnú, alebo štvrťročnú frekvenciu platby s výhodou 10% zľavy za ročnú platbu. Pre polročný a štvrťročný režim platenia je výška jednej splátky minimálne 20 €.

12. Na akú dlhú dobu si môžem poistiť auto?

Povinné zmluvné poistenie si môžete uzatvoriť iba ako dlhodobé poistenie, teda poistenie na dobu neurčitú.

13. Ako mám postupovať pri strate dokladov?

V prípade straty dokladov stačí zavolať na AXA linku +421 2 2929 2929 a nové doklady vám budú obratom zaslané.

14. Ako mám postupovať pri zmene údajov?
 • Zmenu údajov o vozidle, napr. zmenu ŠPZ, je možné uskutočniť prostredníctvom AXA linky +421 2 2929 2929 alebo e-mailom na info@axa.sk.
 • Zmenu trvalej adresy musíte oznámiť písomne. Žiadosť o zmenu podpíšte a zašlite poštou na adresu:
  AXA pojišťovna a.s.
  Kolárska 6
  812 64 Bratislava
15. Ako môžem ukončiť poistnú zmluvu?

Ukončenie zmluvy je možné len písomnou formou k výročiu zmluvy alebo zo zákonných dôvodov. Do žiadosti, prosím, uveďte:

 • Číslo poistnej zmluvy
 • Dôvod ukončenia (napr. predaj vozidla)
 • Číslo bankového účtu pre možný preplatok
 • Kópiu príslušného dokladu (napr. kópiu veľkého technického preukazu s dátumom prepisu na nového majiteľa).

Podpísanú žiadosť o zrušenie zmluvy zašlite poštou na adresu:
AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Kolárska 6
812 64 Bratislava

16. Ako môžem získať potvrdenie o bezškodovom priebehu za zaniknuté zmluvy od AXA?

Potvrdenie o bezškodovom priebehu vám zašleme na základe vašej žiadosti po ukončení poistnej zmluvy. Toto potvrdenie obdržíte poštou.

17. Môžem previesť bonus na svojho syna, resp. dcéru?

Nie. Bonus je možné previesť iba medzi manželmi.

18. Môžem previesť bonusy aj v priebehu roku? Je možné učiniť prevod bonusov aj spätne?

Prevádzať bonusy v priebehu roku alebo spätne, nie je možné. Zmena poistného v dôsledku zmeny stupňa bonusu je možná iba na začiatku trvania zmluvy a ďalej k výročnému dňu, príp. k najbližšej splatnosti v prípade štvrťročnej alebo polročnej frekvencie platenia, ak je v zmluve uzatvorená.

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png