Ušetrite desiatky eur a získajte jedny z najširších asistenčných služieb na trhu

 • Sadzby odvodené od výkonu i objemu motora
 • Spravodlivý systém zliav za bezškodový priebeh
 • Zľava pri jednorazovej ročnej platbe

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova


Uzatvoriť online

Nestrácajte čas a uzatvorte si poistenie jednoducho a rýchlo online a získajte 10 % zľavu.
Pripravte si:

 • technický preukaz vozidla
 • platobnú kartu

Uzatvoriť online

Otázky a odpovede /Produkty/Auto/Povinne-zmluvne-poistenie/Obsah/Otazky-a-odpovede XX | Povinné zmluvné poistenie

Komplexné poistenie pre zodpovednú jazdu

1. Má povinné zmluvné poistenie od AXA nejakú spoluúčasť?

Nie, uhradíme celú škodu, ktorá je spôsobená u nás poisteným vozidlom.

2. Čo mám urobiť, keď niekomu svojím autom spôsobím škodu?

Ak je niekto:

 • zranený, či dokonca usmrtený
 • a ak je škoda vyššia ako 3 319 €
 • alebo ak poškodíte pozemnú komunikáciu,

volajte políciu. Potom udalosť nahláste na AXA linke +421 2 2929 2929. V ostatných prípadoch len spíšte s poškodeným Správu o nehode a udalosť nahláste na AXA linke.

3. Môžem výšku bonusov spočítať, ak som mal v minulosti poistených viac vozidiel?

Áno, ale len za predpokladu, že vozidlá boli poistené v rôznych obdobiach. Pokiaľ boli istý čas vozidlá poistené súčasne, je táto doba bonusu započítaná len jedenkrát.

4. Aký si môžem zvoliť limit plnenia?

Samostatné varianty limitov PZP od AXA:

 • 2,5 / 5,24 mil. € - 2,5 mil. € pre škody na majetku a 5,24 mil. € pre škody na zdraví
 • 5 / 7 mil. € - 5 mil. € pre škody na majetku a 7 mil. € pre škody na zdraví

Poistenie v balíčkoch:

 • PZP PLUS - PZP 2,5 / 5,24 mil. € + pripoistenie úrazu vodiča s limitom 10/5 tis. €
 • PZP PRÉMIUM - PZP 5 / 7 mil. € + pripoistenie úrazu vodiča s limitom 20/10 tis. € + pripoistenie batožiny s limitom 500 € + pripoistenie náhradného vozidla na 3 dni+ pripoistenie vlastnej totálnej škody s limitom 5 tis. €
5. Čo potrebujem k uzatvoreniu poistenia a ako najlepšie si ho môžem uzatvoriťť?

Poistenie vozidiel Auto GO si môžete uzatvoriť v ktorejkoľvek pobočke UNIQA (bývalej pobočke AXA) alebo priamo u obchodníka. K uzatvoreniu potrebujete veľký technický preukaz a občiansky preukaz, v ktorom sú uvedené všetky potrebné údaje pre uzatvorenie zmluvy.

6. Kedy budem poistený?

Poistenie je možné uzatvoriť s okamžitou platnosťou, tzn. po podpísaní zmluvy ste okamžite poistený. Je možné uzatvoriť zmluvu s odloženým začiatkom poistenia, a to až o 3 mesiace.

7. V ktorých krajinách budem poistený?

Povinné zmluvné poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré vzniknú v priebehu poistenia na území Slovenskej republiky, členských štátov Európskej únie cudzieho štátu, s ktorým má Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP) dohodu o vzájomnom vyrovnávaní nároku na škodu spôsobenú prevádzkou vozidla.

8. Aký mám doklad o poistení?

Platným dokladom o poistení je v tuzemsku aj v zahraničí Zelená karta. Majte ju vždy po ruke k prípadnému predloženiu pri cestnej kontrole. Zelená karta je od 1.7.2020 vydávaná v čiernobielej verzii.

9. Aké sú možnosti platby poistného?

Môžete si zvoliť rôzne spôsoby platby poistného, a to bez prirážok:

 • Bankovým prevodom
 • Poštovou poukážkou

Preferovaným spôsobom v našej poisťovni je spôsob platby bankovým prevodom.

10. V akých časových intervaloch môžem svoje poistenie platiť?

Môžete si zvoliť ročnú, polročnú, alebo štvrťročnú frekvenciu platby s výhodou 10 % zľavy za ročnú platbu. Pre polročný a štvrťročný režim platenia je výška jednej splátky minimálne 20 €.

11. Na akú dlhú dobu si môžem poistiť auto?

Povinné zmluvné poistenie si môžete uzatvoriť iba ako dlhodobé poistenie, teda poistenie na dobu neurčitú.

12. Ako mám postupovať pri strate dokladov?

V prípade straty Zelenej karty stačí zavolať na AXA linku +421 2 2929 2929 a nové doklady vám budú obratom zaslané. Prípadne si klient može vygenerovať Duplikát Zelenej karty na www.axa.sk.

13. Ako mám postupovať pri zmene údajov?
 • Zmenu údajov o vozidle, napr. zmenu ŠPZ, je možné uskutočniť prostredníctvom AXA linky +421 2 2929 2929 alebo vložiť na epodatelna.uniqa.sk.
 • Zmenu trvalej adresy musíte oznámiť písomne. Žiadosť o zmenu podpíšte a zašlite poštou na adresu:
  AXA pojišťovna a.s.
  Krasovského 3986/15
  851 01 Bratislava
14. Ako môžem ukončiť poistnú zmluvu?

Ukončenie zmluvy je možné len písomnou formou k výročiu zmluvy alebo zo zákonných dôvodov. Do žiadosti, prosím, uveďte:

 • Číslo poistnej zmluvy
 • Dôvod ukončenia (napr. predaj vozidla)
 • Číslo bankového účtu pre možný preplatok
 • Kópiu príslušného dokladu (napr. kópiu veľkého technického preukazu s dátumom prepisu na nového majiteľa).

Podpísanú žiadosť o zrušenie zmluvy zašlite poštou na adresu:
AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Krasovského 3986/15
851 01 Bratislava

15. Ako môžem získať potvrdenie o bezškodovom priebehu za zaniknuté zmluvy od AXA?

Potvrdenie o bezškodovom priebehu vám zašleme na základe vašej žiadosti po ukončení poistnej zmluvy. Toto potvrdenie obdržíte poštou.

Vitajte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie