Ušetrite desiatky eur a získajte jedny z najširších asistenčných službieb na trhu

 • Sadzby odvodené od výkonu i objemu motora
 • Výhodný systém bonusov z ceny povinného zmluvného poistenia
 • Zľava pri jednorazovej ročnej platbe

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova


Uzatvoriť online

Získajte 10 % online zľavu.

Nestrácajte čas a uzatvorte si poistenie jednoducho a rýchlo. Pripravte si:

 • technický preukaz vozidla
 • platobnú kartu

Uzatvoriť online

Popis /Produkty/Auto/Povinne-zmluvne-poistenie/Obsah/Popis XX | Povinné zmluvné poistenie

Komplexné poistenie pre zodpovednú jazdu

Základné informácie o povinnom zmluvnom poistení

Povinné zmluvné poistenie je vžitý názov pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla. Kryje sa ním všetka ujma vzniknutá tretím osobám v súvislosti s prevádzkou vášho motorového vozidla (okrem nemajetkovej ujmy).

Povinnosť uzatvoriť povinné zmluvné poistenie
Vlastník alebo spoluvlastník vozidla evidovaného na území Slovenskej republiky je povinný uzatvoriť povinné zmluvné poistenie najneskôr 1. deň prevádzky vozidla. V prípade nedodržania tejto zákonnej povinnosti hrozí pokuta vo výške až niekoľkých desiatok eur a zákaz vedenia motorových vozidiel až na 1 rok.

Aké vozidlá poisťujeme
Poistíme vám každé osobné a ľahké úžitkové vozidlo do 3,5 tony a maximálnym počtom 9 sedadiel. Podmienkou je, že vozidlo musí mať registračnú značku (ŠPZ) pridelenú na území Slovenskej republiky. Ponúkame tiež poistenie prívesov za osobné automobily do celkovej hmotnosti 750 kg.

Rozsah poistenia
Z povinného zmluvného poistenia za vás nahradíme tieto škody:

 • Ujmy vzniknuté ublížením na zdraví alebo usmrtením,
 • Škody na majetku poškodených osôb,
 • Účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením v súvislosti s uplatňovaním vyššie uvedených nárokov,
 • Ušlý zisk
Možnosti pripoistenia
 • Úrazové pripoistenie
  Prevážate často aj ďalšie osoby? Potom vám odporúčame toto pripoistenie. Poistná suma pre každú poistenú prepravovanú osobu činí:
  • 20 000 € za smrť následkom úrazu
  • 40 000 € za trvalé následky úrazu

  Môžete si zvoliť medzi variantmi poistenia:

  • Iba pre vodiča
  • a pre všetky osoby prepravované vo vozidle

 • Pripoistenie skiel
  Slúži pre prípad poškodenia, zničenia alebo krádeže všetkých skiel akoukoľvek náhodnou udalosťou.
  • Ak klient dodá do poisťovne fotodokumentáciu, je dohodnutá spoluúčasť 33 €, ak si navyše nechá poškodené sklo opraviť (vymeniť) v zmluvnom servise, potom je toto pripoistenie bez spoluúčasti.
  • Ponúkame 3 varianty limitov:
   • 400 €
   • 800 €
   • 1 600 €

 • Pripoistenie batožiny
  Uzatvára sa v prípade:
  • Zničenia v dôsledku živelnej udalosti.
  • Poškodenia, zničenia alebo straty pri dopravnej nehode.
  • Krádeže vlámaním, lúpežným prepadnutím batožiny umiestnenej vo vozidle a strešnom nosiči.

  Maximálny limit plnenia je 1 000 €. Pri krádeži zo strešného nosiča je maximálne plnenie stanovené na 500 € pri spoluúčasti 166 €. Ako batožinu je možné poistiť aj detskú autosedačku.

 • Pripoistenie náhradného vozidla
  • Kryje náklady za prenájom náhradného vozidla po dobu opravy poisteného vozidla v dôsledku poškodenia vozidla následkom dopravnej nehody.
  • Maximálny celkový limit 400 €, maximálne však po dobu 10 dní.
  • Poistenie sa uzatvára bez spoluúčasti.

 • Živelné pripoistenie
  • Uzatvára sa pre prípady poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelných udalostí.
  • Maximálny limit plnenia 4 000 €.
  • Spoluúčasť 40 €, vozidlo je nutné nechať opraviť v zmluvnom servise.

 • Pripoistenie poškodenia a stretu so zverou
  • Uzatvára sa pre prípady poškodenia alebo zničenia idúceho poisteného vozidla alebo jeho časti náhodnou udalosťou v dôsledku stretu so zverou.
  • Poškodenie zaparkovaného vozidla po priamom kontakte so zvieraťom.
  • Maximálny limit plnenia 4 000 €.
  • Spoluúčasť 40 €, vozidlo je nutné nechať opraviť v zmluvnom servise.

 • Pripoistenie asistencie

 • Pripoistenie právnej asistencie Plus
  Rozširuje základný rozsah právnej asistencie o poistné riziká sporov súvisiacich s:
  • Kontrolami motorového vozidla na stanici technickej kontroly (STK).
  • Užívaním parkovacích miest alebo garáží.
  • Ďalšími záväzkovými vzťahmi týkajúcich sa vozidla.
  • Trestným a administratívnym konaním.