Ušetrite desiatky eur a získajte jedny z najširších asistenčných služieb na trhu

 • Sadzby odvodené od výkonu i objemu motora
 • Spravodlivý systém zliav za bezškodový priebeh
 • Zľava pri jednorazovej ročnej platbe

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova


Uzatvoriť online

Nestrácajte čas a uzatvorte si poistenie jednoducho a rýchlo online a získajte 10 % zľavu.
Pripravte si:

 • technický preukaz vozidla
 • platobnú kartu

Uzatvoriť online

Pripoistenia /Produkty/Auto/Povinne-zmluvne-poistenie/Obsah/Pripoistenia XX | Povinné zmluvné poistenie

Postaráme sa o vás a vaše auto vždy, keď nás budete najviac potrebovať

Aby ste mali na ceste istotu, že bude o vás v prípade potreby kvalitne postarané, môžete si k povinnému zmluvnému poisteniu zvoliť ľubovoľný počet pripoistení. Niektoré z uvedených pripoistení sú už súčasťou rozšíreného poistenia prostredníctvom balíčkov PZP PLUS a PZP PRÉMIUM.

Na výber máte:

Úrazové pripoistenie

Prevážate často aj ďalšie osoby? Potom vám odporúčame úrazové pripoistenie ako súčasť k PZP.

V tomto pripoistení si môžete sami zvoliť limit pre plnenie trvalých následkov. Limit pre smrť úrazom je potom polovica zvoleného limitu plnenia pre trvalé následky. Vybrať si môžete v rozmedzí od 4 tis. € až 200 tis. €. Môžete si zvoliť medzi variantami pripoistenia iba pre vodiča alebo pre vodiča a všetky osoby prepravované vo vozidle.

Úrazové pripoistenie je už súčasťou poistenia balíčkov PZP PLUS a PZP PRÉMIUM.1

1) Limity balíčkov PZP PLUS a PZP PRÉMIUM v tomto pripoistení:

Poistné riziká a limity PZP PLUS PZP PRÉMIUM
Trvalé telesné poškodenie 10 000 € 20 000 €
Smrť následkom úrazu 10 000 € 20 000 €
Pripoistenie náhradného vozidla

Pokrýva náklady za prenájom náhradného vozidla po dobu opravy poisteného vozidla v dôsledku poškodenia vozidla následkom dopravnej nehody.

 • Maximálny celkový limit 400 €, maximálne však po dobu 10 dní.
 • Pripoistenie sa uzatvára bez spoluúčasti. Pripoistenie náhradného vozidla je súčasťou poistenia balíčku PZP PRÉMIUM1

1) V rámci tohto balíčku je pevne daný limit plnenia s max. limitom plnenia 120 €, max. po dobu 3 kalendárnych dní za jedno poistné obdobie.

Pripoistenie batožiny

Slúži pre prípad poškodenia alebo zničenia batožiny prepravovanej vo vozidle pri nehode, živelnej udalosti, krádeži vlámaním alebo lúpežným prepadnutím.

Vzťahuje sa na batožinu a veci osobnej potreby, ktoré sú v danej chvíli vo vozidle, prípadne sú umiestnené v strešnom boxe. Za batožinu považujeme aj detskú sedačku pre dieťa žijúce v spoločnej domácnosti poistníka či poisteného.

Maximálny limit plnenia je 1 000 €. Pri krádeži zo strešného boxu je maximálne plnenie stanovené na 500 €.

Poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti s výnimkou krádeže z uzamykateľného strešného boxu, kde sa poistenie dojednáva so spoluúčasťou vo výške 150 €.

Pripoistenie batožiny je súčasťou poistenia balíčku PZP PRÉMIUM1.

1) V rámci tohto balíčku je pevne daný limit plnenia 500 €

Pripoistenie skiel

Pripoistenie skiel slúži pre prípad poškodenia, zničenia alebo krádeže všetkých skiel akoukoľvek náhodnou udalosťou. Pripoistenie platí pre všetky sklá na aute. V prípade, že nám v prípade škody dodáte fotodokumentáciu skiel, dohodnutá spoluúčasť z poistného plnenia v prvom roku bude 20 % a od druhého roku 80 € pre každú poistnú udalosť (pokiaľ fotodokumentáciu nedodáte, uplatňuje sa navýšenie spoluúčasti o 30 %). Ak si navyše necháte poškodené sklo opraviť (vymeniť) v zmluvnom servise, bude spoluúčasť znížená o 40 €.

Ponúkame 3 varianty limitov:

 • 400 €
 • 800 €
 • 1 600 €
Pripoistenie poškodenia a stretu so zverou

Uzatvára sa pre prípady poškodenia alebo zničenia idúceho poisteného vozidla alebo jeho časti náhodnou udalosťou v dôsledku stretu so zverou.

 • Poškodenie zaparkovaného vozidla po priamom kontakte so zvieraťom.
 • Maximálny limit plnenia 5 000 €.

Pripoistenie sa uzatvára so spoluúčasťou 20 % v prvom roku a v ďalších rokoch 80 € pre každú poistnú udalosť pri splnení podmienky dodania fotodokumentácie vozidla. Pokiaľ nedoručíte fotodokumentáciu vozidla, navyšuje sa spoluúčasť o 30 % pre každú poistnú udalosť. Dohodnutá výška spoluúčasti sa z poistného plnenia znižuje o 40 € v prípade,ak si necháte vozidlo opraviť v zmluvnom servise.

Živelné pripoistenie

Uzatvára sa pre prípady poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelných udalostí. Pripoistenie sa uzatvára so spoluúčasťou 20 % v prvom roku a v dalších rokoch 80 € pre každú poistnú udalosť pri splnení podmienky dodania fotodokumentácie vozidla. Pokiaľ nedoručíte fotodokumentáciu vozidla, navyšuje sa spoluúčasť o 30 % pre každú poistnú udalosť. Dohodnutá výška spoluúčasti sa z poistného plnenia znižuje o 40 € v prípade,ak si necháte vozidlo opraviť v zmluvnom servise. Maximálny limit plnenia je 5 000 €.

Pripoistenie odcudzenia a vandalizmu

Uzatvára sa pre prípady odcudzenia a vandalizmu a vzťahuje sa na vozidlo uvedené v poistnej zmluve, pričom maximálna výška poistného plnenia je 5 000 €.

Pripoistenie sa uzatvára so spoluúčasťou 20 % v prvom roku a v ďalších rokoch 80 € pre každú poistnú udalosť pri splnení podmienky dodania fotodokumentácie vozidla. Pokiaľ nedoručíte fotodokumentáciu vozidla, navyšuje sa spoluúčasť o 30 % pre každú poistnú udalosť. Dohodnutá výška spoluúčasti sa z poistného plnenia znižuje o 40 € v prípade,ak si necháte vozidlo opraviť v zmluvnom servise.

Pripoistenie asistencie MAX

Toto pripoistenie slúži ako doplnkové pripoistenie a od bežného pripoistenia asistencie, ktoré máte v rámci poistenia zadarmo sa odlišuje vyššími limitmi poistného plnenia a väčším rozsahom poskytovaných služieb. Viac o pripoistení asistencie MAX sa dozviete v časti Výhody / Pomoc v núdzi na cestách 24 hodín denne a bezplatne. Toto pripoistenie je súčasťou havarijného poistenia a povinného zmluvného poistenia.

Spolu s poistením a pripoisteniami si môžete súčasne uzatvoriť aj Úrazové poistenie poistníka, ktoré chráni vás ako poisteného v akomkoľvek vozidle, ktoré používate.

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

 • appStore.png
 • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

 • AXA.com