Ušetrite desiatky eur a získajte jedny z najširších asistenčných službieb na trhu

 • Sadzby odvodené od výkonu i objemu motora
 • Výhodný systém bonusov z ceny povinného zmluvného poistenia
 • Zľava pri jednorazovej ročnej platbe

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova


Uzatvoriť online

Získajte 10 % online zľavu.

Nestrácajte čas a uzatvorte si poistenie jednoducho a rýchlo. Pripravte si:

 • technický preukaz vozidla
 • platobnú kartu

Uzatvoriť online

Uzatvorenie povinného zmluvného poistenia /Produkty/Auto/Povinne-zmluvne-poistenie/Obsah/Uzatvorenie-povinneho-zmluvneho-poistenia XX | Povinné zmluvné poistenie

Komplexné poistenie pre zodpovednú jazdu

Toto poistenie je zo zákona povinné pre všetky motorové vozidlá registrované na území Slovenskej republiky. Vozidlo treba poistiť najneskôr v deň, keď s ním prvýkrát vyjdete na cestu.

Poistíme vám vozy:

osobné a ľahké úžitkové vozidlá do celkovej hmotnosti 3,5 t s max. počtom 9 sedadiel

 • nové
 • u ktorých sa zmenil vlastník
 • u ktorých dal poistník výpoveď do 2 mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy u inej poisťovne
 • u ktorých dal poistník výpoveď najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia u inej poisťovne

Poistíme vám prívesné vozíky do celkovej hmotnosti 750 kg.

Podmienky uzatvorenia poistenia

Uzatvoriť poistenie je možné iba pri vozidlách evidovaných v Slovenskej republike, ktoré majú pridelenú poznávaciu značku (ŠPZ). Poistnú zmluvu môže uzavrieť fyzická aj právnická osoba. K uzavretiu zmluvy je treba priniesť k nahliadnutiu potrebné doklady.


Podmienky sadzby povinného zmluvného poistenia

Pri povinnom zmluvnom poistení od AXA sme zvolili odlišný prístup ako väčšina iných poisťovateľov. Sadzby odvodzujeme od reálneho výkonu motora, nie od jeho objemu.

Sadzba povinného zmluvného poistenia od AXA teda závisí na:

 • výkone vozidla,
 • značke a modele vozidla,
 • veku držiteľa,
 • veľkosti obce či mesta, v ktorom má držiteľ vozidla bydlisko alebo sídlo.

Držiteľom vozidla môže byť aj neplnoletá osoba, ak je jej meno uvedené v technickom preukaze.

Limity krytia

U nás sa nemusíte uspokojiť len so základným povinným limitom poistenia. Ponúkame vám tieto varianty:

ŠTANDARD PLUS - s navýšením limitov krytia 2 500 000 € pri škodách na majetku a
5 000 000 € pri škode na zdraví.

ŠTANDARD MAXI - s navýšením limitov krytia 5 000 000 € pri škodách na majetku a
7 000 000 € pri škode na zdraví.

Začiatok a doba poistenia

Ak nie je stanovené inak, zmluva platí od nasledujúceho dňa, odkedy bola uzatvorená. Môžete si dohodnúť taktiež odloženie začiatku platnosti zmluvy, a to až o 3 mesiace od dátumu uzatvorenia. Povinné zmluvné poistenie je dlhodobé poistenie s poistným obdobím 1 rok.

Frekvencia a spôsob platby

Poistné môžete hradiť:

 • ročne
 • polročne
 • štvrťročne

Pri voľbe kratšej frekvencie neúčtujeme žiadne prirážky, naopak pri platbe na celý rok dopredu získate 10% zľavu.

Zvoliť si môžete z týchto spôsobov platby:

 • bankovým prevodom
 • poštovou poukážkou (zloženkou)

Minimálna výška 1 splátky je 20 €.
 

Potrebujete poradiť? Dohodnite si stretnutie!