Cestujte v pohode

 • Uzatvorenie v priebehu niekoľkých minút online
 • Možnosť výberu z troch variantov cestovného poistenia s možnosťou neobmedzeného krytia

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova


Poistite sa online

Uzatvorte si cestovné poistenie za pár minút online so zľavou 30 %


Uzatvoriť online

Popis /Produkty/Cestovne-poistenie/Obsah/Popis XX | Cestovné poistenie

Cestujte v pohode a všetko ostatné nechajte na nás

Užite si svoju dovolenku, pracovnú cestu alebo štúdium v zahraničí vďaka cestovnému poisteniu, ktoré vás ochráni počas celej vašej cesty a v prípade problémov vám pomôže vyriešiť všetky novovzniknuté problémy tak, aby ste si z cestovania priniesli iba dobré spomienky.

V závislosti od dĺžky vašej cesty si môžete poistenie uzatvoriť na jeden deň, viac dní alebo aj na celý rok, pričom je vaše poistenie platné už po 4 hodinách od vykonania platby. Vďaka jednoduchému online uzatvoreniu sa preto stihnete poistiť aj na poslednú chvíľu.

Podľa toho, v akej miere chcete byť poistení, máte na výber z troch variantov Excelent, Komfort a Reference, pričom k základnému poisteniu máte možnosť vybrať si niektoré z našich pripoistení.

Aby sme vám ešte viacej zjednodušili výber poistenia, máte možnosť vybrať si priamo z predvolených programov cestovného pripoistenia zameraných na ochranu celej vašej rodiny, ochranu vášho domova počas vašej dovolenky alebo ochranu ďalších rizík týkajúcich sa vášho dieťaťa počas cesty.

Cestovné poistenie zahŕňa:

Poistenie liečebných nákladov

Keď sa v zahraničí zraníte alebo ochoriete, naše poistenie liečebných nákladov sa postará o náklady na ošetrenie, liečbu, lieky aj nutné prevozy (zásah horskej služby či transport vrtuľníkom). Postaráme sa o to, aby ste sa zo zahraničia vrátili bezpečne domov. Pokiaľ ide o dieťa alebo prevoz nie je dočasne možný, zaistíme aj dopravu a ubytovanie sprevádzajúcej osoby.
Dostupné vo variante Excelent, Komfort a Reference.

Úrazové poistenie

Úrazové poistenie zahŕňa poistné plnenie v prípade trvalých následkov alebo smrti následkom úrazu. Poskytne vám finančné plnenie až do výšky 40 000 €.
Dostupné vo variante Excelent a Komfort.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Vzťahuje sa na škodu na zdraví alebo na majetku, ktorú spôsobíte tretej osobe pri bežných činnostiach (šport, rekreácia či zábava). Pomôžeme vám pokryť nároky tretích osôb alebo cudzích poisťovní, ktoré sa domáhajú zaplatenia škody a to až do výšky 250 000 € .
Dostupné vo variante Excelent a Komfort.

Poistenie batožiny

Vzťahuje sa na vašu cestovnú batožinu a veci osobnej potreby. Pomôžeme vám zmierniť škody pri poškodení alebo zničení batožiny a jej obsahu. Môže ísť o živelnú udalosť, krádež vlámaním sa do dopravného prostriedku a pod. Poistenie pokrýva aj stratu alebo odcudzenie osobných dokladov. Poistenie sa vzťahuje aj na elektroniku, fotoaparáty, kamery, počítače a športové, prípadne obchodné vybavenie.
Dostupné vo variante Excelent a Komfort.

Poistenie cestovania lietadlom

Či už dôjde k zrušeniu alebo oneskoreniu vášho letu (popr. oneskoreniu doručenia vašej batožiny), naše poistenie pokryje náklady na nákup občerstvenia, nutného ošatenia alebo hygienických potrieb a ďalšie súvisiace výdavky.
Dostupné vo variante Excelent.

Poistenie asistenčných služieb

Naši špecialisti sú vám k dispozícii 24 hodín denne. Sme pripravení poradiť vám v akejkoľvek situácii, ktorá môže v súvislosti s vašou cestou alebo pobytom v zahraničí nastať. Asistencia Lifestyle vám navyše umožní užiť si cestu do zahraničia naozaj bez starostí. Zariadime za vás rezervácie cestovných lístkov aj vstupeniek na kultúrne akcie a vyberieme vhodné ubytovanie. Pomôžeme taktiež nájsť to najlepšie miesto pre vaše pracovné rokovanie.

Poskytujeme:

Turistické informácie:

 • Informácie o zastupiteľských úradoch a konzulátoch
 • Informácie o dokladoch nutných pre vstup do krajiny
 • Informácie o finančnej čiastke nutnej pre vstup do krajiny
 • Aktuálny kurz mien
 • Priemerné ceny základných komodít
 • Klimatické pomery a predpovede počasia
 • Stupeň všeobecnej bezpečnosti v cieľovej krajine

Lekárske informácie:

 • Informácie o všeobecnej úrovni lekárskej starostlivosti v krajine
 • Informácie o nutnosti očkovania
 • Dodanie adries imunologických zariadení
 • Informácie o výskyte epidémií
 • Zahraničné ekvivalenty slovenských liekov a ich dostupnosť
 • Špecifické zdravotné riziká lokalít a prvá pomoc

Telefonická pomoc v núdzi:

 • Rady, informácie, pomoc pri riešení núdzových situácií
 • Vyhľadanie právnika, adresy úradu

Tlmočenie a preklady:

 • Telefonické tlmočenie pri policajnej kontrole
 • Tlmočenie pri styku s administratívou a lekárskym zariadením
 • Telefonické tlmočenie a rady pri vyplňovaní dokladov
 • Sprostredkovanie prekladov a vyrozumenia s dokladmi telefaxom
 • Sprostredkovanie tlmočníka pri policajnom vyšetrovaní
 • Sprostredkovanie tlmočníka pri súdnom vyšetrovaní

Telefonická služba právnych informácií:

 • Adresy a kontaktné údaje inštitúcií a dodávateľov služieb v SR alebo v zahraničí
 • Postupy a procedúry pri styku s inštitúciami v SR alebo v zahraničí
 • Informácie súvisiace s prevádzkou motorových vozidiel
 • Informácie o postupoch pri riešení problémových situácií
 • Jednanie s orgánmi polície, colnej správy alebo inými úradmi
 • Asistenčné služby v prípade vzatia poisteného do väzby

Právna ochrana:

Zaistí vám pomoc pri riešení poistnej udalosti v súdnom konaní, prípadne ďalej v exekučnom konaní či hľadaní právneho zastúpenia v týchto oblastiach:

 • Trestné konanie po dopravnej nehode
 • Priestupkové konanie po dopravnej nehode
 • Nárok na náhradu škody
 • Spor v rámci spotrebiteľských vzťahov s miestnym poskytovateľom služieb
Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png