Mesačné správy /Produkty/Dochodok/Aktualne-informacie-dochodkovych-fondov/Reporty-fondov/Obsah/II-pilier/Obsah/Mesacne-spravy XX | Reporty fondov II. pilier01.07.2013 došlo po predchádzajúcom schválení Národnou bankou Slovenska k zlúčeniu dôchodkového fondu Zmiešaný negarantovaný z.d.f., AXA d.s.s., a.s. s dôchodkovým fondom Akciový negarantovaný a.d.f., AXA d.s.s., a.s..
 
Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

  • appStore.png
  • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

  • AXA.com