12.7.2019:0,033091 EUR Zmena (%):-0,02 Interaktívny graf

Prečo AXA?

  • Pobočky po celom Slovensku
  • Finančný plán na mieru
  • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Udeľujem súhlas spoločnostiam finančnej skupiny AXA na Slovensku, tj.: AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA d.d.s., a.s., AXA Management Services s.r.o., organizačná zložka Slovensko so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, telefónne číslo s cieľom:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky mojim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami,

pričom takýto súhlas udeľujem na obdobie trvania zmluvného vzťahu s ktoroukoľvek z vymenovaných spoločností a následne aj na obdobie 5 rokov po skončení takéhoto zmluvného vzťahu. Ak sa nestanem klientom žiadnej zo spoločností AXA, udeľujem súhlas na obdobie 5 rokov od tohto udelenia.

Ďalej by sme Vás chceli informovať, že poskytnutý súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, buď telefonicky na AXA linke +421 2 2929 2929, e-mailom na info@axa.sk, alebo písomne na adrese AXA, Kolárska 6, 811 06 Bratislava.

Zároveň potvrdzujete, že ste sa oboznámili s textom Informačného memoranda. Jeho znenie nájdete na webovej stránke AXA, na www.axa.sk/osobne-udaje/.

 
 

Popis /Produkty/Dochodok/Doplnkove-dochodkove-sporenie-(III-pilier)/Dochodkove-fondy/Vyplatny-doplnkovy-dochodkovy-fond/Obsah/Popis XX | Výplatný doplnkový dôchodkový fond

Výplatný doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., výplatný d.d.f.

Výplatný doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., výplatný d.d.f. je zameraný na investície s nízkou mierou rizika, so stabilným rastom investícií. S majetkom vo výplatnom fonde sa bude hospodáriť s cieľom zabezpečiť riadne a bezpečné investovanie majetku vo výplatnom fonde v najlepšom záujme poberateľov dávok a tak, aby bola zabezpečená ochrana poberateľov dávok. Cieľom výplatného fondu je primerané zhodnocovanie majetku za účelom dosahovania stabilných výnosov pri súčasnom obmedzení a rozložení rizika.

Majetok vo výplatnom fonde nie je súčasťou majetku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png