Získajte kontrolu nad svojím dôchodkom

  • Výber z rôznorodých investičných stratégií
  • Možnosť príspevkov od zamestnávateľa
  • Najlepšie zhodnotenie v akciovom doplnkovom dôchodkovom fonde na trhu
  • Správa vášho účtu online 24 hodín denne

Prečo AXA?

  • Pobočky po celom Slovensku
  • Finančný plán na mieru
  • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Udeľujem súhlas spoločnostiam finančnej skupiny AXA na Slovensku so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, e-mail, telefónne číslo, korešpondenčná adresa, adresa trvalého pobytu, socio-demografické dáta, transakčné a geolokačné údaje s cieľom:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky Vašim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami,

pričom takýto súhlas udeľujem na obdobie trvania zmluvného vzťahu s ktoroukoľvek z vymenovaných spoločností a následne aj na obdobie 5 rokov po skončení takéhoto zmluvného vzťahu. Ak sa nestanem klientom žiadnej zo spoločností AXA, udeľujem súhlas na obdobie 5 rokov od tohto udelenia.

Ďalej by sme Vás chceli informovať, že poskytnutý súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, buď telefonicky na AXA linke +421 2 2929 2929, e-mailom na info@axa.sk, alebo písomne na adrese AXA, Kolárska 6, 811 06 Bratislava.

Zároveň potvrdzujete, že ste sa oboznámili s textom Informačného memoranda. Jeho znenie nájdete na webovej stránke AXA, na www.axa.sk/osobne-udaje/.

 
 

Rozumné sporenie /Produkty/Dochodok/Doplnkove-dochodkove-sporenie-(III-pilier)/Doplnkove-dochodkove-sporenie/Obsah/Rozumne-sporenie XX | III. pilier

Pre svoje úspory môžete urobiť viac. Nebojte sa dynamickej jazdy za lepším dôchodkom

O miere rizika a potenciálneho výnosu v III. pilieri rozhodujete aj vy voľbou investičnej stratégie. Na výber máte z troch investičných možností s rôznym rizikovým profilom, ktoré môžete medzi sebou v prípade záujmu kombinovať.

Investičné stratégie, z ktorých si môžete vybrať:

Globálny akciový dôchodkový fond
Globálny akciový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. je zameraný na investície do diverzifikovaného portfólia zloženého najmä z akciových investícií a úročených investičných nástrojov. Viac o fonde >

Príspevkový doplnkový dôchodkový fond
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. je zameraný na investície so strednou mierou rizika investovania a vyvážený pomer medzi akciovými, dlhopisovými a peňažnými investíciami. Viac o fonde >

Indexový globálny dôchodkový fond
Indexový globálny dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., je určený predovšetkým pre tých, ktorí v záujme uprednostnenia potenciálne vyššieho zhodnotenia akceptujú aj vyššiu mieru rizika spojenú s investovaním do akciových investícií a sú si teda vedomí rizika možného výraznejšieho kolísania hodnoty investície. Je zameraný na investície do diverzifikovaného portfolia zloženého z cenných papierov, ktoré sú naviazané na hodnoty finančných indexov. Viac o fonde >

Investičná stratégia, ktorá slúži na výplatu dôchodkových úspor:

Výplatný doplnkový dôchodkový fond
Výplatný doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., výplatný d.d.f. je zameraný na investície s nízkou mierou rizika, so stabilným rastom investícií. Tento fond je výplatný fond, čo znamená, že v prípade vzniknutého nároku na dávku počas sporenia sa všetky prostriedky z ostatných fondov automaticky presunú do výplatného fondu. Viac o fonde >

Pozrite si vývoj našich fondov za posledných 5 rokov:


Všetky dôležité informácie ohľadom vývoja a aktuálnej hodnoty dôchodkových fondov nájdete aj v interaktívnom grafe fondov III. piliera.

Pre svoje úspory dnes môžete urobiť ešte viac. Ako?

Ak máte pred sebou ešte dostatočne dlhé obdobie, počas ktorého budete sporiť, je na vašom zvážení, či presunúť vaše úspory, resp. časť z nich aj do Globálneho akciového dôchodkového fondu, ktorý je v dlhodobom horizonte jedným z najvýkonnejších fondov na trhu.

Prečo si vybrať práve akciový fond?
Akcie sú v prípade dlhodobého investovania odborníkmi považované za vhodnú súčasť investičnej stratégie. Dôvodom je ich schopnosť generovať dostatočný výnos v dlhodobom horizonte, napriek ich vysokému riziku kolísania hodnoty1. Práve dlhodobý horizont investovania (teda obdobie sporenia v III. pilieri) dokáže riziko kolísania hodnoty účinne znížiť.

1 Zdroj: Začínáme investovat a obchodovat na kapitálových trzích, autor: Štýbr David
Zhodnotenie vo fondoch za rok 2018

Vzhľadom k skutočnosti, že väčšina dlhopisových fondov investuje do európskych dlhopisov, a výnosy na európskom dlhopisovom trhu sa znížili, tak záporný výnos fondov v tejto kategórii nie je prekvapujúci. Doplnkové fondy Príspevkový doplnkový dôchodkový fond dosiahol -2,69%, ale i pres záporný výsledok to bolo tretí najlepšie zhodnotenie v tejto kategórii za rok 2018.

AXA DDS Globálny akciový fond patrí skôr medzi vyvážené fondy. Dynamické nástroje boli pod vplyvom korekcií, ktoré je prevádzali po celý rok 2018. Výrazný prepad akcií na trhoch nastal v októbri 2018. Tento prepad ceny akcií sa podpísal takmer na všetkých cyklických sektoroch. Pres to Globálny fond zaznamenal najlepší výkonnosť vo svojej kategórii fondov, a to -4,33%.

Výplatný doplnkový dôchodkový fond dosiahol zhodnotenie 0,01 %. Výkonnosť dôchodkových fondov nezohľadňuje mieru inflácie, ktorá bola v decembri 2018 podľa štatistického úradu – 1,9%.

Vyhlásenie:
S uzatvorením účastníckej zmluvy s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou je spojené riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia doplnkového dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia doplnkového dôchodkového fondu. Činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

  • appStore.png
  • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

  • AXA.com