Získajte kontrolu nad svojím dôchodkom

 • Výber z rôznorodých investičných stratégií
 • Možnosť príspevkov od zamestnávateľa
 • Najlepšie zhodnotenie v akciovom doplnkovom dôchodkovom fonde na trhu
 • Správa vášho účtu online 24 hodín denne

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Udeľujem súhlas spoločnostiam finančnej skupiny AXA na Slovensku so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, e-mail, telefónne číslo, korešpondenčná adresa, adresa trvalého pobytu, socio-demografické dáta, transakčné a geolokačné údaje s cieľom:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky Vašim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami,

pričom takýto súhlas udeľujem na obdobie trvania zmluvného vzťahu s ktoroukoľvek z vymenovaných spoločností a následne aj na obdobie 5 rokov po skončení takéhoto zmluvného vzťahu. Ak sa nestanem klientom žiadnej zo spoločností AXA, udeľujem súhlas na obdobie 5 rokov od tohto udelenia.

Ďalej by sme Vás chceli informovať, že poskytnutý súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, buď telefonicky na AXA linke +421 2 2929 2929, e-mailom na info@axa.sk, alebo písomne na adrese AXA, Kolárska 6, 811 06 Bratislava.

Zároveň potvrdzujete, že ste sa oboznámili s textom Informačného memoranda. Jeho znenie nájdete na webovej stránke AXA, na www.axa.sk/osobne-udaje/.

 
 

Výhody /Produkty/Dochodok/Doplnkove-dochodkove-sporenie-(III-pilier)/Doplnkove-dochodkove-sporenie/Obsah/Vyhody XX | III. pilier

Pre svoje úspory môžete urobiť viac. Nebojte sa dynamickej jazdy za lepším dôchodkom

Výhody Doplnkového dôchodkového sporenia:

 • Využite príspevky od zamestnávateľa
  Získajte prostredníctvom III. piliera príspevok od vášho zamestnávateľa a nasporte si na dôchodok ešte viac. Peniaze, ktoré vám váš zamestnávateľ týmto spôsobom poskytne do III. piliera by ste bez využitia tejto možnosti nikdy nedostali.

 • Možnosť daňovej úľavy
  Všetci tí, ktorí si uzatvorili sporenie po 1.1.2014, majú nárok odpočítať si každoročne zo základu dane príspevky príspevky účastníka až do výšky 180 €.

 • Naše fondy dosahujú každoročne výborné zhodnotenie
  V rámci akciových fondov náš Globálny akciový dôchodkový fond za rok 2019 dosiahol zhodnotenie 13,24 % p.a. a Indexový globálny dôchodkový fond zhodnotenie 13,17% p.a.

 • Dynamický spôsob investovania - prestup medzi fondmi bez poplatku
  Zmeňte investičnú stratégiu fondov podľa vašej potreby kedykoľvek sa rozhodnete. Môžete to urobiť bezplatne a jednoducho, prostredníctvom vášho Osobného účtu, ktorý nájdete v časti Moja AXA.

 • Na výške vášho dôchodku sa podieľate sami
  O miere rizika a potenciálneho výnosu v III. pilieri rozhodujete voľbou investičnej stratégie vy. U nás si môžete vybrať z troch ponúkaných príspevkových fondov.

 • Keď je pre vás III. pilier povinný
  Vykonávate rizikové povolanie? Ste tanečník alebo profesionálne hráte na dychový nástroj? Doplnkové dôchodkové sporenie je pre vás povinné. Nezabúdajte, váš zamestnávateľ vám musí na sporenie prispievať a na vás ostáva iba zvoliť si z ponúkaných DDS tú, ktorá vám bude najviac vyhovovať.

 • Vaše sporenie z III. piliera je možné dediť
  Zostatok na vašom dôchodkovom účte sa stáva predmetom dedičského konania v prípade vášho úmrtia.

 • O svojich investíciách máte vždy prehľad
  Prostredníctvom vášho online Osobného účtu v časti Moja AXA si môžete skontrolovať hodnotu vášho osobného dôchodkového doplnkového účtu, nastaviť zasielanie výpisov elektronicky, zmeniť osobné údaje ako aj investičnú stratégiu pohodlne z domu - 24 hodín denne.
 

Vyhlásenie:
S uzatvorením účastníckej zmluvy s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou je spojené riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia doplnkového dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia doplnkového dôchodkového fondu. Činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

 • appStore.png
 • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

 • AXA.com