Získajte kontrolu nad svojím dôchodkom

 • Výber z rôznorodých investičných stratégií
 • Možnosť príspevkov od zamestnávateľa
 • Najlepšie zhodnotenie v akciovom doplnkovom dôchodkovom fonde na trhu
 • Správa vášho účtu online 24 hodín denne

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Kliknutím na tlačítko "Kontaktujte ma" poskytujem súhlas spoločnostiam AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA d.s.s., a.s., AXA d.d.s., a.s., AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a AXA Services, s.r.o. so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 122/20013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytnutia informácií alebo finančnej alebo obchodnej služby jednotlivých Spoločností po dobu troch rokov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, ak majú Spoločnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe, táto povinnosť môže byť splnená zverejnením oznamu na webovom sídle jednotlivých Spoločností. Moje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov stanovuje zákon o ochrane osobných údajov, je to však najmä právo na potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, právo na zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania a právo na opravu alebo likvidáciu osobných údajov, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne.

 
 

Výhody /Produkty/Dochodok/Doplnkove-dochodkove-sporenie-(III-pilier)/Doplnkove-dochodkove-sporenie/Obsah/Vyhody XX | III. pilier

Pre svoje úspory môžete urobiť viac. Nebojte sa dynamickej jazdy za lepším dôchodkom

Výhody Doplnkového dôchodkového sporenia:

 • Využite príspevky od zamestnávateľa
  Získajte prostredníctvom III. piliera príspevok od vášho zamestnávateľa a nasporte si na dôchodok ešte viac. Peniaze, ktoré vám váš zamestnávateľ týmto spôsobom poskytne do III. piliera by ste bez využitia tejto možnosti nikdy nedostali.

 • Možnosť daňovej úľavy
  Všetci tí, ktorí si uzatvorili sporenie po 1.1.2014, majú nárok odpočítať si každoročne zo základu dane príspevky príspevky účastníka až do výšky 180 €.

 • Naše fondy dosahujú každoročne výborné zhodnotenie
  V rámci akciových fondov náš Globálny akciový dôchodkový fond za rok 2016 dosiahol príjemné zhodnotenie 6,05 % p.a., vďaka čomu sa stal najlepšie zhodnoteným doplnkovým dôchodkovým fondom na trhu.

 • Dynamický spôsob investovania - prestup medzi fondmi bez poplatku
  Zmeňte investičnú stratégiu fondov podľa vašej potreby kedykoľvek sa rozhodnete. Môžete to urobiť bezplatne a jednoducho, prostredníctvom vášho Osobného účtu, ktorý nájdete v časti Moja AXA.

 • Na výške vášho dôchodku sa podieľate sami
  O miere rizika a potenciálneho výnosu v III. pilieri rozhodujete voľbou investičnej stratégie vy. U nás si môžete vybrať z dvoch ponúkaných príspevkových fondov.

 • Keď je pre vás III. pilier povinný
  Vykonávate rizikové povolanie? Ste tanečník alebo profesionálne hráte na dychový nástroj? Doplnkové dôchodkové sporenie je pre vás povinné. Nezabúdajte, váš zamestnávateľ vám musí na sporenie prispievať a na vás ostáva iba zvoliť si z ponúkaných DDS tú, ktorá vám bude najviac vyhovovať.

 • Vaše sporenie z III. piliera je možné dediť
  Zostatok na vašom dôchodkovom účte sa stáva predmetom dedičského konania v prípade vášho úmrtia.

 • O svojich investíciách máte vždy prehľad
  Prostredníctvom vášho online Osobného účtu v časti Moja AXA si môžete skontrolovať hodnotu vášho osobného dôchodkového doplnkového účtu, nastaviť zasielanie výpisov elektronicky, zmeniť osobné údaje ako aj investičnú stratégiu pohodlne z domu - 24 hodín denne.
 

Vyhlásenie:
S uzatvorením účastníckej zmluvy s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou je spojené riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia doplnkového dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia doplnkového dôchodkového fondu. Činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.