2.4.2020:0,044794 EUR Zmena (%):0,39 Interaktívny graf

Prečo AXA?

  • Pobočky po celom Slovensku
  • Finančný plán na mieru
  • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Udeľujem súhlas spoločnostiam finančnej skupiny AXA na Slovensku, tj.: AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA d.d.s., a.s., AXA Management Services s.r.o., organizačná zložka Slovensko so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, telefónne číslo s cieľom:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky mojim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami,

pričom takýto súhlas udeľujem na obdobie trvania zmluvného vzťahu s ktoroukoľvek z vymenovaných spoločností a následne aj na obdobie 5 rokov po skončení takéhoto zmluvného vzťahu. Ak sa nestanem klientom žiadnej zo spoločností AXA, udeľujem súhlas na obdobie 5 rokov od tohto udelenia.

Ďalej by sme Vás chceli informovať, že poskytnutý súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, buď telefonicky na AXA linke +421 2 2929 2929, e-mailom na info@axa.sk, alebo písomne na adrese AXA, Kolárska 6, 811 06 Bratislava.

Zároveň potvrdzujete, že ste sa oboznámili s textom Informačného memoranda. Jeho znenie nájdete na webovej stránke AXA, na www.axa.sk/osobne-udaje/.

 
 

Popis /Produkty/Dochodok/Starobne-dochodkove-sporenie-(II-pilier)/Dochodkove-fondy/Akciovy-negarantovany-a-d-f-AXA-d-s-s-,-a-s/Obsah/Popis XX | Akciový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s.

Akciový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s, a.s.

Akciový negarantovaný dôchodkový fond je určený predovšetkým pre sporiteľov, ktorí v záujme uprednostnenia potenciálne možného vysokého zhodnotenia investícií akceptujú vyššiu mieru rizika spojeného s investovaním do akciových investícií.

Zároveň je určený pre tých, ktorí sú v krátkodobom období ochotní akceptovať aj možné výraznejšie kolísanie hodnoty dôchodkových jednotiek na svojich osobných dôchodkových účtoch.

Dlhodobým cieľom dôchodkovej správcovskej spoločnosti s majetkom v dôchodkovom fonde je dosiahnutie nadpriemerného zhodnotenia v dlhodobom horizonte pri súčasnej snahe o zachovanie primeranej miery rizika.

Vitajte v AXA | 02 2929 2929 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

  • appStore.png
  • googlePlay.png

AXA VO SVETE  

  • AXA.com