Dôchodkové sporenie, ktoré na vás počká

  • Výber z troch rôznorodých investičných stratégií
  • Možnosť dobrovoľných príspevkov
  • Zhodnocujeme úspory, ktoré sú vaším vlastníctvom

Prečo AXA?

  • Pobočky po celom Slovensku
  • Finančný plán na mieru
  • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Kliknutím na tlačítko "Kontaktujte ma" poskytujem súhlas spoločnostiam AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA d.s.s., a.s., AXA d.d.s., a.s., AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a AXA Services, s.r.o. so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 122/20013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytnutia informácií alebo finančnej alebo obchodnej služby jednotlivých Spoločností po dobu troch rokov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, ak majú Spoločnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe, táto povinnosť môže byť splnená zverejnením oznamu na webovom sídle jednotlivých Spoločností. Moje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov stanovuje zákon o ochrane osobných údajov, je to však najmä právo na potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, právo na zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania a právo na opravu alebo likvidáciu osobných údajov, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne.

 
 

Elektronická komunikácia /Produkty/Dochodok/Starobne-dochodkove-sporenie-(II-pilier)/Starobne-dochodkove-sporenie/Obsah/Elektronicka-komunikacia XX | II. pilier

Chráňte s nami životné prostredie a komunikujme spoločne elektronicky

Ponúkame vám jednoduché, bezplatné a bezpečné elektronické služby, ktoré úplne nahrádzajú papierovú korešpondenciu a vďaka internetu sú rýchlou a pohodlnou formou komunikácie.

Aké výhody vám elektronická komunikácia prináša?

  • Rýchlu a pohodlnú komunikáciu bez zbytočného papierovania
  • Bezpečnú komunikáciu na váš e-mail a SMS kód na váš mobil
  • Okamžitý prístup k informáciám o vašej zmluve
  • Možnosť spravovania vašej zmluvy (výpisy na e-mail, zmena kontaktných údajov a možnosť zmeny dôchodkových fondov)
 

Ako používať elektronickú komunikáciu?

Online prostredníctvom Osobného účtu v časti Moja AXA

panacek-1.png
 

Choďte do svojho Osobného účtu v časti Moja AXA na www.axa.sk/moja-axa
a prihláste sa prostredníctvom čísla vašej zmluvy a PINu.

laptop.png

V časti Žiadosti o zmenu
môžete následne požiadať o elektronickú komunikáciu a súčasne môžete meniť aj vaše kontaktné údaje.
 potvrd.png

Zmenu potvrďte
a dostávajte svoje výpisy elektronicky.

O elektronickú komunikáciu môžete požiadať aj prostredníctvom našej AXA linky 02 2929 2929. Na vykonanie zmeny budete potrebovať číslo vašej zmluvy a vaše kontaktné údaje.
 

 

Vyhlásenie:

S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.