Dôchodkové sporenie, ktoré na vás počká

  • Výber z troch rôznorodých investičných stratégií
  • Možnosť dobrovoľných príspevkov
  • Zhodnocujeme úspory, ktoré sú vaším vlastníctvom

Prečo AXA?

  • Pobočky po celom Slovensku
  • Finančný plán na mieru
  • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Kliknutím na tlačítko "Kontaktujte ma" poskytujem súhlas spoločnostiam AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA d.s.s., a.s., AXA d.d.s., a.s., AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko, AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a AXA Services, s.r.o. so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 122/20013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytnutia informácií alebo finančnej alebo obchodnej služby jednotlivých Spoločností po dobu troch rokov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, ak majú Spoločnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe, táto povinnosť môže byť splnená zverejnením oznamu na webovom sídle jednotlivých Spoločností. Moje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov stanovuje zákon o ochrane osobných údajov, je to však najmä právo na potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, právo na zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania a právo na opravu alebo likvidáciu osobných údajov, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne.

 
 

Elektronická komunikácia /Produkty/Dochodok/Starobne-dochodkove-sporenie-(II-pilier)/Starobne-dochodkove-sporenie/Obsah/Elektronicka-komunikacia XX | II. pilier

Chráňte s nami životné prostredie a komunikujme spoločne elektronicky

Ponúkame vám jednoduché, bezplatné a bezpečné elektronické služby, ktoré úplne nahrádzajú papierovú korešpondenciu a vďaka internetu sú rýchlou a pohodlnou formou komunikácie.

Aké výhody vám elektronická komunikácia prináša?

  • Rýchlu a pohodlnú komunikáciu bez zbytočného papierovania
  • Bezpečnú komunikáciu na váš e-mail a SMS kód na váš mobil
  • Okamžitý prístup k informáciám o vašej zmluve
  • Možnosť spravovania vašej zmluvy (výpisy na e-mail, zmena kontaktných údajov a možnosť zmeny dôchodkových fondov)
 

Ako používať elektronickú komunikáciu?

Online prostredníctvom Osobného účtu v časti Moja AXA

panacek-1.png
 

Choďte do svojho Osobného účtu v časti Moja AXA na www.axa.sk/moja-axa
a prihláste sa prostredníctvom čísla vašej zmluvy a PINu.

laptop.png

V časti Žiadosti o zmenu
môžete následne požiadať o elektronickú komunikáciu a súčasne môžete meniť aj vaše kontaktné údaje.
 potvrd.png

Zmenu potvrďte
a dostávajte svoje výpisy elektronicky.

O elektronickú komunikáciu môžete požiadať aj prostredníctvom našej AXA linky 02 2929 2929. Na vykonanie zmeny budete potrebovať číslo vašej zmluvy a vaše kontaktné údaje.
 

 

Vyhlásenie:

S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

Ak v najbližšom období plánujete požiadať o dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia, určite vás budú zaujímať všeobecné informácie o dôchodkoch, ktoré nájdete na www.axa.sk/dochodky alebo na webovom sídle Sociálnej poisťovne. Tieto informácie získate aj na našich pobočkách a v Sociálnej poisťovni alebo vám ich na základe vašej písomnej žiadosti bez náhrady zašleme. Ďalej by sme vás radi upozornili, že od 1. 1. 2015 sa vznik povinnosti viesť minimálny percentuálny pomer čistej hodnoty majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde posunul na 52 rokov veku. Sporitelia, ktorých sa to týka, majú možnosť znížiť si tento percentuálny pomer o polovicu prostredníctvom písomnej žiadosti.